Dyslexie

Ieder kind met dyslexie heeft andere behoeften. Dyslexiecoaches zijn het aanspreekpunt als het gaat over dyslexie en geven uitleg over het gebruik van de hulpmiddelen. Een leerling met dyslexie kan gebruikmaken van Alinea Suite. Dat is een computerprogramma dat tekst voorleest.
Daarnaast kan een leerling extra tijd bij toetsen krijgen. Dyslexie moet worden vastgesteld door middel van een dyslexieonderzoek.
Voor meer informatie, stuur een mail naar dyslexie@demeerwaarde.nl

Dyscalculie

Dyscalculiecoaches zijn het aanspreekpunt als het gaat over rekenproblemen en dyscalculie.
Als een leerling een dyscalculieverklaring heeft, wordt er samen met de dyscalculiecoach gekeken welke hulp er nodig is en waar de leerling recht op heeft en welke hulpmiddelen er gebruikt mogen worden.
Ook kan er meegedacht worden als er een vermoeden is van dyscalculie.
Voor meer informatie, stuur een mail naar ebcleren@demeerwaarde.nl 

TERUG NAAR OVERZICHT