Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen die hiervoor een beschikking hebben. Praktijkonderwijs valt niet onder het VMBO. 

Het aannamebureau gaat bij plaatsing van leerlingen uit van het schooladvies van de basisschool. Daarnaast dient een basisschool voor praktijkonderwijs een toelaatbaarheidsverklaring aan te gevragen bij het samenwerkingsverband. Leerlingen kunnen een toelaatbaarheidsverklaring krijgen als hun IQ tussen 55 en 80 ligt.  Daarbij moet er een leerachterstand van 3 jaar zijn op minimaal twee van de volgende gebieden: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en/of spelling. Leerlingen met een leesniveau lager dan E3 en leerlingen met oppositioneel gedrag kunnen wij niet de begeleiding bieden die nodig is. Zij worden doorverwezen naar een VSO school. 

Onderwijs op maat

Afhankelijk van het uitstroomprofiel is Praktijkonderwijs een vijf- of zesjarige opleiding, met onderwijs op maat. 

Binnen Praktijkonderwijs bieden we verschillende profielen aan. In leerjaar 1-3 krijgen de leerlingen alle praktijkvakken, zodat zij zich kunnen oriënteren op een passend uitstroomprofiel. In leerjaar 4 kunnen zij een profiel kiezen. De profielen die bij praktijkonderwijs aangeboden worden, zijn:

  • Horeca en Voedingsindustrie; 
  • Dienstverlening en zorg; 
  • Logistiek; 
  • Mobiliteit;
  • Installatie- en constructietechniek; 
  • Verkoop en Retail; 
  • Techniek; 
  • Plant, dier en groene leefomgeving.

Naast de leerroutes (profielen) die leerlingen kunnen kiezen, is er ook een mogelijkheid om via keuzedelen verschillende certificaten te halen zoals VCA, heftruck, HACCP, en schoolcertificaten voor schoonmaak, EHBO en haarverzorging.

Hoe ziet een lesweek eruit?  

Elke dag komen de leerlingen voor 4 blokken van 80 minuten naar school (8.20-14.00), soms lukt dat roostertechnisch niet en hebben de leerlingen één dag met 3 en één met 5 blokken les.  
Om 11.00 uur is er een pauze van 20 minuten waarbij de leerlingen even lekker naar buiten kunnen of kunnen ontspannen in de aula. Bij de blokwissel wordt steeds een korte pauze in de klas gehouden, waarbij even iets gegeten of gedronken kan worden.
Om 14.00 is er een grote pauze van 30 min. Daar maken de leerlingen niet vaak gebruik van, omdat het streven is dat de lesdag dan is afgelopen en de leerlingen naar huis kunnen gaan.

Alle leerlingen krijgen op school een kluisje, waarin de tas, telefoon en gymspullen worden opgeborgen. De schoolboeken liggen gewoon in de klas, dus die hoeven niet steeds meegenomen te worden. Voor de start van het schooljaar krijgen de leerlingen een lijstje met benodigdheden die zij aan moeten schaffen en mee nemen naar school. 

Bij praktijkonderwijs krijgen de leerlingen de theorielessen zoveel mogelijk van hun mentor. Eén van de theorielokalen is de vaste thuisbasis van de leerlingen waar zij ongeveer 11 lesblokken theorieles krijgen in rekenen, Nederlands, burgerschap, Engels, economie, zelfredzaamheid en beroepsvoorbereiding. Schoolwerk doen we zoveel mogelijk op school, waardoor we nauwelijks tot geen huiswerk meegeven. Soms is er huiswerk om iets te leren voor een toets.
Naast de theorie hebben leerlingen ook praktijkvakken zoals sport, techniek, groen, horeca en CKV. Deze vakken worden gegeven door een vakdocent en vinden plaats in een praktijklokaal. 

In een klas zitten 12-14 leerlingen. 

Extra begeleiding

Begeleiding wordt door de docent gegeven door middel van bijvoorbeeld extra instructie, coaching, mentorgesprekken, klasgesprekken. Als het er een specifieke hulpvraag ligt of er is meer ondersteuning nodig qua onderwijsbehoefte, dan kan de hulp van schoolmaatschappelijk werk, ambulant begeleider, orthopedagoog of onderwijsassistent ingezet worden. 

Stage 

In leerjaar 2 lopen de leerlingen drie keer interne stage om zich te oriënteren op het beroepenveld. Ook worden er soms bedrijfsbezoeken gedaan. In leerjaar 3 lopen zij één dag per week stage bij een regulier bedrijf. Dit is twee keer een half jaar, dus de leerlingen kunnen zich oriënteren op twee beroepen. In leerjaar 4 kiezen zij een stage die past bij het gekozen uitstroomprofiel. 

Uitstroommogelijkheden

Er zijn bij praktijkonderwijs drie uitstroommogelijkheden, afhankelijk van de persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van de leerling. Leerlingen hebben de mogelijkheid om PrO af te sluiten met een MBO-niveau 1 diploma. Dat kan zijn het MBO Entree-werken diploma om vervolgens te gaan werken of het MBO Entree-leren diploma om door te leren op het MBO-niveau 2. Een leerling kan ook uitstromen met een diploma Praktijkonderwijs en gaan werken op een passende (beschutte) werkplek. 

Vanuit praktijkonderwijs worden leerlingen begeleid naar passende uitstroom en als zij van school gaan volgen we hen nog twee jaar.

Klik hier voor meer informatie op de website van PrO De Meerwaarde

Of lees meer over de Schakelklas