Stage

Binnen elke sector gaan de leerlingen op stage en leren zij hoe het er in de praktijk buiten de school aan toe gaat. Op deze manier krijgen ze een goed beeld van de verschillende beroepen en kunnen zij een goede keuze maken voor de toekomst. Dit kan een blokstage zijn van één of twee weken of iedere week één stagedag.

Heeft u in uw bedrijf ruimte voor een stagiair van De Meerwaarde? Neemt u dan contact op met de contactpersoon van de betreffende sector. De contactgegevens van deze contactpersonen staan hierna per sector vermeld.

Stage in de verschillende sectoren

Sector Groen
Bij sector Groen lopen de leerlingen o.a. stage bij hoveniersbedrijven, dierenwinkels, bloemenzaken, kwekerijen, boerderijen, mechanisatiebedrijven, maneges en binnen de groene recreatie.

Sector Techniek
De sector Techniek bestaat uit drie verschillende aandachtsgebieden:

  • BWI: Bouwen, Wonen en Interieur
  • PIE: Produceren, Installeren en Energie
  • M&T: Mobiliteit en Transport

De leerlingen van sector Techniek lopen o.a. stage bij installateurs, metaalbedrijven, reclamestudio’s, garage- en transportbedrijven of bouwbedrijven.

Sector Zorg & Welzijn
Binnen de sector Zorg & Welzijn wordt er stage gelopen bij o.a. woonzorgcentra, basisscholen, kapsalons, kinderopvang en horeca. 
In leerjaar 3 lopen de leerlingen van Zorg & Welzijn drie weken stage in de maand april. In leerjaar 4 lopen de leerlingen iedere week één dag stage in de periode van september tot eind maart.
De contactpersonen voor stages bij Zorg & Welzijn is mevrouw M. Eveleens (m.eveleens@demeerwaarde.nl).

Sector Economie & Ondernemen
Bij sector Economie doen leerlingen ervaring op in winkels, op de administratieve afdelingen van bedrijven en bij de groothandel.
De contactpersoon voor stages bij de sector Economie & Ondernemen is mevrouw C. Wagenaar (c.wagenaar@demeerwaarde.nl).

Gemengde en Theoretische leerweg
Ook leerlingen van leerweg GT lopen in klas 3 en 4 stage in 1 van de sectoren hierboven.
De contactpersonen voor stages bij de GT zijn:
Leerjaar 3: de heer S. Langbroek (s.langbroek@demeerwaarde.nl) en de heer A. van Halem (a.halem@demeerwaarde.nl)
Leerjaar 4: mevrouw H. Wynia (h.wynia@demeerwaarde.nl) en mevrouw J. van Elten (j.elten@demeerwaarde.nl).


Praktijkonderwijs
Dankzij de goede samenwerking met heel veel bedrijven en instellingen krijgen onze PrO-leerlingen op deze wijze de kans om de dingen, die zij op school geleerd hebben, in de praktijk toe te passen. Omgekeerd doen de leerlingen veel nieuwe ervaringen op in de praktijk, die zij meebrengen naar school. Zo krijgen de leerlingen een goed beeld van de verschillende beroepen en kunnen zij een goede keuze maken voor de toekomst.

 

Maatschappelijke Stage

Wij vinden het belangrijk dat jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk en zo zelf ervaren hoe de samenleving draait. Jongeren leren dit het best, door er aan mee te doen. Het doel van maatschappelijke stage voor hen is tweedelig:

  1. leren buiten de school en ontdekken wat hun talenten zijn;
  2. een bijdrage leveren aan de samenleving.

Binnen de verschillende sectoren en leerwegen op De Meerwaarde maken leerlingen kennis met vrijwilligerswerk. Zo zijn onze leerlingen de afgelopen tijd actief geweest in verpleeghuis Norschoten, Nieuw Avondrust, Kinderhospice en op diverse zorgboerderijen. Maar leerlingen hebben zich ook individueel ingezet voor allerlei organisaties en (sport)verenigingen meestal in hun woonomgeving.

Iedere leerling neemt gedurende de schoolperiode deel aan deze maatschappelijke activiteit.
De Meerwaarde werkt bij de organisatie en uitvoering van de maatschappelijke stage nauw samen met Welzijn Barneveld.