Instroom in leerjaar 1

Aanmelden

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor de brugklas op onze school, is dat mogelijk via ons digitale aanmeldingsformulier.
Dit formulier kunt u hier vinden. Geef bij de basisschool aan dat u voor De Meerwaarde kiest als vervolgschool voor uw kind.

Aanleveren informatie door de basisschool

Voor alle leerlingen die worden aangemeld op De Meerwaarde, moet door de leerkracht van groep 8, of door de IB-er relevantie informatie worden aangeleverd via OSO:

  • het volledig ingevulde formulier leerling kenmerken;
  • de grafieken prognose VO;
  • andere relevante documenten (dyslexieverklaring, onderzoeksverslagen e.d.).

Toelatingsproces in een notendop

 

  • De basisschool stuurt het volledige dossier van de leerling aan De Meerwaarde;
  • Ouder(s)/verzorger(s) melden de leerling aan via het digitale aanmeldingsformulier op de website van De Meerwaarde. Deze wordt na ontvangst door de leden van de toelatingscommissie bekeken en beoordeeld. Zij zullen de inschatting maken of uw kind voor ons toelaatbaar is, en of wij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte om uiteindelijk een diploma te kunnen halen op De Meerwaarde.
    Om tot deze inschatting te komen zullen wij in goed overleg gaan met de basisschool en waar nodig nog contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Hoort u als ouder/verzorger na de aanmelding niets van ons, dan is dat dus eigenlijk goed nieuws en zijn er waarschijnlijk geen bijzonderheden.
  • Als alle aanmeldingen verwerkt zijn, worden de klassen geformeerd. 
  • Begin juni ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een bevestiging van de aanmelding en een uitnodiging voor de kennismakingsavond/middag. Zowel de kinderen als de ouder(s)/verzorger(s) komen eind juni op De Meerwaarde om alvast kennis te maken met hun nieuwe klas en nieuwe mentor. We doen dit bewust om alvast de eerste spanning bij het kind weg te halen.

Meer weten over het toelatingsproces? Lees hier onze toelatingsprocedure.