Voor het goed begeleiden van onze leerlingen zoekt De Meerwaarde als eerste de samenwerking met de leerling en de ouders zelf. Waar nodig werkt De Meerwaarde samen met organisaties buiten de schoolmuren om zo een sterk netwerk rondom de leerling te kunnen opbouwen. Zo werken we samen met:

  1.  de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont (https://foodvalley.jeugdhulponderwijs.nl/schema/signalen-onderwijs/verzuimprotocol/verzuimkaart-vo/)
  2.  de jeugdarts van de GGD
  3.  het Samenwerkingsverband 25.11
  4.  Centrum Jeugd en Gezin
  5.  de politie
  6.  het basisonderwijs in de regio
  7.  het MBO onderwijs in de regio

 Voor meer informatie, stuur een mail naar ebc@demeerwaarde.nl

TERUG NAAR OVERZICHT