7 werelden van techniek

Om leerlingen een goed beeld te geven van techniek en technologie in onze maatschappij en toekomstige beroepen, zijn de 7 werelden van techniek een aantal jaren geleden in het onderwijs geïntroduceerd.

De 7 werelden van techniek zijn zo gekozen dat ze alle kanten van techniek en technologie laten zien. De 7 werelden van techniek worden zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs gebruikt. Zo komt er een logische aansluiting tussen het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs. 

In het Technolab van De Meerwaarde maken leerlingen van groep 7 en 8 kennis met de 7 werelden van techniek. Dit doen we aan de hand van een aantal projecten die we in samenspraak met het basisonderwijs hebben ontwikkeld.