Vakanties 2017-2018

Herfstvakantie

ma. 16 oktober 2017

t/m

vr. 20 oktober 2017

Kerstvakantie

ma. 25 december 2017

t/m

vr. 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

ma. 26 februari 2018

t/m

vr. 2 maart 2018

Paasvakantie

vr. 30 maart 2018

t/m

ma. 2 april 2018

Koningsdag

vr. 27 april 2018  
Meivakantiema. 30 april 2018t/mvr. 11 mei 2018

Bevrijdingsdag

za. 5 mei 2018

(valt in Meivakantie)

Hemelvaartsdagdo. 10 mei 2018 (valt in Meivakantie)

Pinkstervakantie

ma. 21 mei 2018

 

Zomervakantie

ma. 16 juli 2018

t/m

vr. 24 augustus 2018

Extra verlof

Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind geregeld naar school gaat.
Leerlingen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. In situaties met een goede reden kan een leerling vrij krijgen. Dat heet 'extra verlof'.
De regeling extra verlof zoals die is opgesteld door de leerplichtambtenaren uit onze regio is hieronder te downloaden.

Vakanties 2018-2019

Herfstvakantie

ma. 22 oktober 2018

t/m

vr. 26 oktober 2018

Dankdag

wo. 7 november 2018

  

Kerstvakantie

ma. 24 december 2018

t/m

vr. 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

ma. 25 februari 2019

t/m

vr. 1 maart 2019

Biddag

wo. 13 maart 2019

Meivakantie*vr. 19 april 2019t/mvr. 3 mei 2019
Hemelvaartdo. 30 mei 2019envr. 31 mei 2019

2e Pinksterdag

ma. 10 juni 2019

 

Zomervakantie

ma. 22 juli 2019

t/m

vr. 30 augustus 2019

* inclusief Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag

Kan ik buiten de schoolvakanties op vakantie gaan of extra verlof aanvragen?

Extra verlof buiten de reguliere schoolvakanties is in principe niet mogelijk. Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van:

  1. plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging, 'religieuze feestdagen';
  2. de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders, waardoor het voor ouders onmogelijk is om in één van de schoolvakanties gezamenlijk twee aaneengesloten weken (10 lesdagen) op vakantie te kunnen gaan;
  3. gewichtige omstandigheden.

Voor nadere informatie: zie ook de folder 'Leerplicht en verlof'.
In de folder 'Leerplicht en verlof' kunt u lezen welke regels van toepassing zijn en hoe de procedure verloopt. In deze folder kunt u ook lezen waarvoor geen vrij wordt gegeven.

Indien u na het lezen van de folder denkt dat u in aanmerking komt voor extra verlof, dan kunt u het 'Aanvraagformulier vakantie en verlof' downloaden en de aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indienen bij de teamleider van uw zoon/dochter.

Op ongeoorloofd verzuim rond vakanties, zogenaamd 'luxe-verzuim', wordt streng toezicht gehouden. Verdachte ziekmeldingen melden we bij de leerplichtambtenaar.