Gebedsgroepen

Elke maand komen enkele ouders bij elkaar om voor de leerlingen, docenten en de school te bidden. Er zijn gebedsgroepen in Barneveld en Voorthuizen, maar bij genoeg animo kan dit ook in een ander dorp gestart worden.

Waarom gebedsgroepen?

We geloven in de kracht van het gebed. Meerdere keren wordt er in de Bijbel opgeroepen om voortdurend te bidden. De ouders van de gebedsgroepen willen één keer per maand tijd maken om de Heer te danken en te bidden.

Bijeenkomsten

  • In Barneveld komen de ouders elke 2e vrijdag van de maand bij elkaar om 9.00 uur (Hertespoor 79, tel. 0342-414842). Contactpersoon: Rita van de Hoek (gertenrita@hetnet.nl)
  • In Voorthuizen komen de ouders elke 3e maandag van de maand bij elkaar om 13.30 uur. Contact persoon: Dana Klok (n.klok@chello.nl)

Gebedspunten

De ouders vinden het heel prettig om gericht te bidden en te danken voor zaken die er spelen. Dus heeft u gebedspunten, dan kunt u die mailen naar gebedsgroepvoorouders@demeerwaarde.nl.

Wilt u ook meebidden?

U hoeft zich niet verplicht te voelen om zelf hardop te bidden. U bent altijd van harte welkom!


Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u ook een gebedsgroep in uw dorp starten? Neem gerust contact op!

Henri van Dijk
contactpersoon voor de gebedsgroepen
h.dijk@demeerwaarde.nl