Internationale Schakelklas Barneveld

Wat is een ISK?

Een Internationale Schakelklas ( ISK) is een opleiding voor alle nieuwkomersleerlingen in Nederland. Zij beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om het reguliere onderwijs te kunnen volgen.

Voor wie is de ISK Barneveld bedoeld?

De ISK Barneveld is voor leerplichtige leerlingen, jongens en meisjes, van elke nationaliteit. Hun leeftijd ligt tussen de 11 en 18 jaar en ze zijn woonachtig in Barneveld en omgeving. In overleg kunnen ook leerlingen van 10 jaar aangemeld worden voor de ISK.

Wat wordt er op de ISK gedaan?

Op de ISK staat het aanleren van de Nederlandse taal centraal, zodat de leerlingen na gemiddeld 2 jaar voldoende Nederlands beheersen om geschakeld te kunnen worden naar een vorm van het reguliere VO / MBO. Schoolse – en sociale vaardigheden en samenwerken krijgen ook aandacht. Dit alles doen we in kleine groepen ( max. 15 leerlingen ) op 5 dagen per week en in 40 weken per jaar. 

Welke vakken worden er op de ISK gegeven?

Tijdens de lessen NT2 ( Nederlands als tweede taal) komen lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesprekken voeren aanbod. Ook is er ruimte voor rekenen/ wiskunde, burgerschap, sport en beeldende vorming.
Om de doorstroom vanuit de ISK naar het reguliere VO goed te laten verlopen, krijgen de leerlingen die naar vmbo, havo of vwo zullen gaan ook Engels en wereldoriëntatie aangeboden. Bij leerlingen die doorstromen naar het MBO is er veel aandacht voor loopbaanoriëntatie.
Onderwijs op maat!

Meer informatie?

Voor vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Joanne Vuijk-Koudijzer: iskbarneveld@jfc.nl of 06-25109122.
Aanmelden kan gedurende het hele schooljaar.
Na de officiële aanmelding, het intakegesprek en de evt. toetsing kan plaatsing op korte termijn plaatsvinden.

De Internationale Schakelklas in Barneveld is  een samenwerking tussen het Johannes Fontanus College, De Meerwaarde en het Van Lodenstein College.

Klik hier om de folder van ISK Barneveld te downloaden