MBO locatie De Meerwaarde

Op De Meerwaarde in Barneveld (MBO locatie De Meerwaarde) kun je een MBO-opleiding volgen in diverse vakgebieden. De Meerwaarde werkt voor het aanbod van MBO-opleidingen samen met MBO Amersfoort.

De opleidingen die op MBO locatie De Meerwaarde worden gegeven, zijn veelal BBL-opleidingen (Beroeps Begeleidende Leerweg). BBL is een combinatie van leren en werken. Met BBL zit je één dag per week op school en werk je vier dagen per week bij een bedrijf of organisatie. De praktische ervaring doe je op in je werk en de theorie en begeleiding krijg je op MBO locatie De Meerwaarde.

Naast BBL-opleidingen worden er BOL-opleidingen (Beroeps Opleidende Leerweg) gegeven op MBO locatie De Meerwaarde. BOL is een combinatie van leren en stage. Met BOL zit je vijf dagen in de week op school. Daar maak je op een afwisselende manier kennis met de theorie. De praktijkervaring doe je op met stages (en bij sommige opleidingen ook bij onze leerbedrijven).

De Meerwaarde is verantwoordelijk voor de uitvoering van het curriculum. MBO Amersfoort verzorgt de examinering. De studieloopbaanbegeleider (SLB) begeleidt de MBO-student gedurende de opleiding. De SLB verzorgt een substantieel aantal lessen en is ook verantwoordelijk voor de beroepspraktijkvorming (BPV).

Elke opleiding heeft een uniek landelijk crebo-nummer. Dit nummer is belangrijk op het moment van aanmelden.

Barneveldse Techniek Opleiding (BTO)

De Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) is een coöperatief samenwerkingsverband tussen technische bedrijven in de gemeente Barneveld.

Als BTO-talent kom je in dienst bij BTO en ga je naast je opleiding direct aan de slag in één van de bedrijven die zijn aangesloten bij BTO. MBO Amersfoort, het Hoornbeeck College en De Meerwaarde werken met en in BTO samen aan een bijzonder onderwijsconcept.

Het bijzondere is dat in het moderne opleidingscentrum van BTO werkend wordt geleerd en lerend wordt gewerkt. Dit levert een beroepsgerichte mix op van praktijk en theorielessen, zodat jij je vak in de mechatronica, metaal-, installatie- of elektrotechniek optimaal kunt leren en tijdens je BTO-opleiding maximaal verbonden bent met de praktijk in het bedrijf waar je werkt!

Hybride leren in Barneveld
Leren in de praktijk is de basis van de opleiding en de theorie is daarbij ondersteunend. BTO-talenten werken met beroepstaken en de theorie is direct gekoppeld aan de praktijk. De praktijk wordt uitgevoerd onder begeleiding van goed opgeleide praktijkinstructeurs van BTO. De docenten van de betrokken MBO’s begeleiden en coachen de studenten bij de (studie) loopbaanontwikkeling, algemeen vormende vakken en de vaktheorie van de opleiding. Door die samenwerking ben jij als werknemer verzekerd van een goede praktische en theoretische MBO-opleiding.

 

Nieuwe ontwikkelingen: Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding (BGO)

Met ingang van september 2020 is het mogelijk om in Barneveld, naast het reeds aanwezige niveau 2-opleidingsaanbod, ook niveau 3 opleidingen Zorg en Welzijn te volgen.

De Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding is een samenwerkingsvorm tussen De Meerwaarde, Neboplus en MBO Amersfoort met als doel dat studenten een mbo-opleiding op niveau 2 of 3 kunnen volgen in Barneveld, direct in de beroepspraktijk. De studenten draaien mee in de dagelijkse zorg bij Neboplus en krijgen tegelijkertijd les aangeboden op dezelfde locatie door De Meerwaarde en MBO Amersfoort. 

Met dit initiatief kunnen twee nieuwe fulltime studierichtingen vanaf september 2020 worden aangeboden in Barneveld: Verzorgende IG en Maatschappelijke zorg. Dit is een aanvulling op de reeds bestaande mbo-studie Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn. 

Met het integreren van de opleiding in de zorginstelling gaan we een nieuwe stap zetten naar optimaal en betekenisvol leren in de praktijk  en wordt het opleidingsaanbod in Barneveld breder. Een mooie manier om onderwijs dichtbij te volgen  en betekenisvol en praktijkgericht leren.

Meer informatie over de Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding? Bezoek ons Open Huis!