Gemengd-Theoretische leerweg (GT)

Onderwijs in de GT

De GT-leerroute is vooral voor leerlingen die houden van leren en ook praktisch bezig willen zijn. In deze leerroute wordt er naast AVO-vakken (algemeen vormend onderwijs) zoals Nederlands en Engels ook lessen beroepsvorming gegeven. Leerlingen maken dan kennis met de verschillende profielen, als voorbereiding voor de profielkeuze die zij maken in leerjaar 2.

Hoe ziet een GT-dag eruit?

In leerjaar 1 volg je als GT-leerling per week 26 lessen van een uur. Het aantal uren dat per week wordt aangeboden, verschilt per vak. Die verdeling ziet er alsvolgt uit:

VakUren per week in leerjaar 1
Nederlands3
Engels3
wiskunde (incl. rekenen)3
godsdienst1
beeldende vorming1
techniek1
lichamelijke opvoeding (gym)2
muziek1
economie1
geschiedenis1
aardrijkskunde1
biologie / verzorging2
natuur- en scheikunde1
technologie1
talenttijd1
PPO (praktische profiel oriëntatie)1
begeleidingsuur (met de mentor)2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talenttijd

Bij het uur talenttijd kun je ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Je mag kiezen wat je graag wilt doen en je kunt kiezen voor talenttijd passend bij het profiel waarin je interesse hebt. Ook kun je kiezen voor sport, creatief en masterchef koken.

Keuze examenvakken

In de bovenbouw GT kun je kiezen voor het vak LO2 als examenvak. Je krijgt dan extra uren sport en leert daar o.a. organiseren en leiding geven en je gaat ook stage lopen.

Lees meer over LO2

Ook kun je kiezen om examen te gaan doen in de vakken handvaardigheid of tekenen. Je krijgt dan een theoretisch en praktisch examen voor die vakken.

Technologie

Bij het vak technologie werk je vooral op de computer en  krijg je, naast basisvaardigheden ICT,  ook les in onderwerpen zoals mediawijsheid en informatie verzamelen.

GTX

De GTX is er voor leerlingen die in leerjaar 1 laten zien dat zij...

  • ... goed zijn in samenwerking met anderen;
  • ... zelfstandig en verantwoordelijk zijn;
  • ... niet vragen om een oplossing, maar zelf naar een oplossing op zoek gaan;
  • ... actief willen leren en onderzoekend zijn.

Vanaf leerjaar 2 start je als GTX-leerling met een nieuw en uitdagend lesprogramma. Je gaat samen aan de slag met interessante opdrachten, projecten en thema’s. Met elkaar oplossingen bedenken door creatief te denken en logisch te redeneren is daarbij erg belangrijk.

Je doet zo neit alleen veel kennis op, maar je leert ook vaardigheden als samenwerken, omgaan met en respecteren van verschillen, helpen en om hulp vragen, verantwoordelijkheid dragen en leidinggeven. Kortom ‘samenwerkend leren’ en ‘leren samenwerken’!

Een afgeronde opleiding op GTX-niveau is een extra goede voorbereiding op een vervolgopleiding en het latere beroep. Een GTX-leerling is dan in ieder geval klaar voor MBO niveau 4. Eventueel kan, met een afgeronde GTX, via een verkorte MBO zelfs worden doorgestroomd naar het HBO. 

LOB (loopbaan oriëntatie en -begeleiding) & Profielen

Op De Meerwaarde kun je kiezen uit wel zes verschillende beroepsgerichte profielen. Je kunt dus zes verschillende routes doorlopen.

In de eerste klas ga je ontdekken welk profiel het best bij jou past. Je gaat dan een paar lessen per week kennismaken met de verschillende profielen. In de praktische lessen daar ga je ontdekken welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor dat profiel. Dat noemen we Praktische Profiel Oriëntatie (PPO). Samen met je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor ga je dan een eerste keuze maken.

Naast het kennismaken met de profielen is er tijdens begeleidingsuren aandacht voor groepsvorming, ontwikkelen van vaardigheden, jezelf en de ander leren kennen, je talenten ontwikkelen, etc. 

In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) krijg je een aantal uren per week (praktijk)les binnen jouw gekozen profiel en ga je op stage om te ervaren hoe het in de praktijk werkt en om te ervaren wat bij jou past. Zo kun je tot een goede keuze komen voor een vervolgopleiding. 

Dit zijn de zes routes op De Meerwaarde;

Vervolgopleidingen

Na de GT-leerroute kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 4. Na het MBO heb je de mogelijkheid om door te stromen naar het HBO.