MEERweten - week 27 - 2022

04-07-2022

WEEK 27 5 juli t/m 22 augustus 2022

JAARAFSLUITING

  Prediker 3 vers: 3:
“Er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen”.
 
Dank!
Hartelijk dank aan u, aan jou! Aan iedereen die in het afgelopen schooljaar zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de gezonde ontwikkeling van onze jongeren op De Meerwaarde. Die meegebouwd heeft vanuit onze visie “Samen talent ontwikkelen”. Hoe belangrijk is het dat we samen bouwen! Juist in dat samen vind je bij elkaar zoveel hoop, geloof en liefde. En die hoop, dat geloof en die liefde stemt dan dankbaar. Niet alleen als het mooi was, ook als het uitdagend of ronduit moeilijk was.

Bijzonder schooljaar in een bijzondere tijd
Terugkijkend kun je immers constateren dat ook het afgelopen schooljaar ons voor de nodige uitdagingen stelde. Het was voor sommigen en soms voor ons allemaal ronduit moeilijk. Na de zomervakantie gingen de meesten van ons vol goede moed van start. De zomervakantie. Vorig jaar. Wat is het snel gegaan. Wat lijkt het tegelijkertijd ook alweer lang geleden. De scholen zouden open blijven. En dat was maar goed ook want we kenden op De Meerwaarde bijna allemaal van dichtbij wel persoonlijke verhalen van leerlingen die het moeilijk hadden. Ook uit landelijk onderzoek bleek hoe belastend lockdowns waren. Depressiviteit onder jongeren nam landelijk volgens dat onderzoek zorgwekkend toe. Toch moesten we voor de kerstvakantie weer schakelen en zaten we voor ons gevoel weer in hetzelfde schuitje als een jaar eerder.

Tegen de voorjaarsvakantie gingen de seinen weer steeds meer op groen. Wat werden we blij dat er weer meer kon. De vlag uit zou je zeggen. Maar ‘opeens’ werden we allemaal geconfronteerd met een oorlog op maar enkele uren rijden. Dat had impact konden we merken. Op onszelf en ook op de leerlingen. Hartverwarmend waren de acties voor Oekraïne! Leerlingen die recht uit hun hart (en uit hun eigen portemonnee) deelden toen de nood hoog was.

En zo stapelde ook dit jaar weer het nodige op en het kwam dichtbij. Heel dichtbij. In onze eigen levens. Thuis. Aan de keukentafel. Malend in een hoofd dat eigenlijk op het kussen hoort te slapen. Stijgende (energie)prijzen, stikstof, trekkers, Stroe, zorgen over hoe het verder moet. Met onszelf, onze vrienden, de kinderen, onze boerderij of bedrijf, in het onderwijs, in Nederland, Oekraïne, de wereld. En dat alles bij groeiende tegenstellingen en om ons heen steeds minder vertrouwen.

De prediker
Midden in die turbulentie las ik op school de woorden van Prediker; “Er is een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen”. In alle onzekerheden waar ook onze jongeren in opgroeien lijkt het momenteel een tijd om af te breken. Tegelijkertijd onderstreept het de noodzaak om ons met elkaar juist extra voor hun gezonde ontwikkeling in te zetten. Omdat we samen de samenleving van morgen zijn en omdat in dat samen bouwen al zo veel hoop, geloof en liefde valt te herkennen. Prediker wijst ons, als het om dingen die zin hebben gaat, naar buiten onszelf, naar elkaar. En ook, soms juist door het leven vragend en tastend, naar boven. Dat kan ons allemaal steeds weer hoop geven.

De nieuw- en verbouw
De nieuw- en verbouw op De Meerwaarde nadert zijn afronding. De laatste informatie die ik heb is dat we – met de nodige extra inspanningen – de geplande opleverdatum gaan halen. Na de zomervakantie zijn dan het Techniekcentrum, de nieuwe huiskamer en twaalf interne verbouwprojecten afgerond. De officiële opening is dan gepland als het schooljaar begonnen is, maar ondertussen nemen we het vanzelfsprekend in gebruik.
Wat geeft de nieuw- en verbouw mooie nieuwe kansen! De huiskamer met de extra mogelijkheden voor passend onderwijs. Het techniekcentrum voor onze eigen leerlingen in hun oriëntatie op techniek. En ook voor de leerlingen uit groep 7 en 8 van alle 25 basisscholen die vanaf volgend schooljaar zich toekomstgericht en levensecht ‘ontdekkend’ kunnen oriënteren op de zeven werelden van techniek.

En dan de leerlingen
De nieuw- en verbouw levert ons met andere woorden nieuwe kwaliteiten voor het onderwijs en dat binnen de deadline. Even een parallel. De toekomst bouwen we niet alleen met steen. Deze week zijn de diplomeringen. Ik ga zeker bij een aantal even achteraan aanschuiven om gezichten te zien, verhalen van leerlingen te horen. Voor hun is een diploma geen deadline in de zin van klaar en afgerond. Zij mogen mee op basis van wat ze op De Meerwaarde hebben geleerd verder gaan in hun ontwikkeling. Talenten die door hen zelf en hun omgeving in potentie ontdekt zijn. Vakmensen in de dop. Met bagage over wie ze zelf zijn, wie ze kunnen worden, voor zichzelf en anderen en voor de samenleving. Wil je hoop, geloof en liefde zien te midden van de worsteling van alledag en deze tijd, dan is zo’n diplomering een uitgelezen moment. Dan zie je, hoor je, voel je hoe belangrijk het is samen talent voor het leven te ontwikkelen, verbindend, levensecht en toekomstgericht.

Nu eerst vakantie!
Wat is er hard gewerkt. Op een andere plek bedank ik al onze docenten en het ondersteunend personeel voor hun bijdrage in deze bijzondere tijd. U heb ik al bij de start bedankt voor uw bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van onze jongeren. Zwaait u niet met uw gediplomeerde zoon/dochter/ pleegkind af van De Meerwaarde, dan tref ik u graag na de vakantie weer. Anders hoort u bij de diploma-uitreiking vast: shalom, het gaat u goed. Hier sluit ik graag af met de wens dat ik iedereen graag in de zomervakantie een mooie periode van rust gun!

Met vriendelijke groet,
ook namens de directie,

Bert Brand
Voorzitter College van Bestuur

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

SCHOOLGIDS  
     
 

De schoolgids voor het nieuwe schooljaar staat voor je klaar.

Bekijk hem nu op

schoolgids.demeerwaarde.nl 

 
 

BEGIN SCHOOLJAAR 2022-2023  
     
  In de laatste vakantieweek (15 tot 19 augustus) staat het introductieprogramma van alle leerlingen op de website van onze school.

Hou de website dus goed in de gaten zodat je weet wanneer je op school verwacht wordt!

 
 

AFSCHEID Mevrouw Warning  
     
  In de laatste schoolweek gaan wij afscheid nemen van mevrouw Warning.
Zij heeft een mooie baan elders geaccepteerd.

Wij gaan haar inzet missen als teamlid, docent Groen en Biologie.
Wij wensen haar veel succes en Gods zegen toe in haar nieuwe werk.

 
 

AFSCHEID MENEER REITSMA  
     
  Voor de zomervakantie gaan we bij de BGO (Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding) afscheid nemen van dhr. P. Reitsma.
Dhr. Reitsma heeft tijdelijke lesvervanging gedaan bij de BGO en is daar betrokken geweest bij het verzorgen van onderwijs en het begeleiden van de studenten van de BGO.
Dhr. Reitsma gaat de komende tijd weer verder genieten van zijn pensioentijd.
Wij wensen hem een mooie en gezegende tijd toe.
Wij willen dhr. Reitsma hartelijk danken voor zijn inzet en betrokkenheid bij de studenten en de collega’s van de BGO.
 
 

AFSCHEID MENEER VAN DER STEEN  
     
  Voor de zomervakantie gaan we afscheid nemen van dhr. Sj. v.d. Steen
Dhr. v.d. Steen heeft bij de opleiding voor MBO Bouwtechniek de lessen Burgerschap gegeven. Daarnaast genoot hijook al van zijn pensioen.

Dhr. v.d. Steen vindt het nu tijd om te gaan stoppen met lesgeven bij de MBO locatie en hij hoopt volledig te gaan genieten van zijn pensioen .
Wij danken dhr. v.d. Steen voor zijn inzet en betrokkenheid bij de MBO locatie en wensen hem een mooie en gezegende tijd toe.

 
 

AFSCHEID MENEER VAN DE BOON  
     
  In de laatste schoolweek gaan wij afscheid nemen van onze collega dhr. A van de Boon. Hij heeft een mooie baan elders geaccepteerd. Wij gaan zijn inzet en enthousiasme missen als teamlid en docent bij de MBO locatie.

Wij wensen hem een goede tijd toe, hopen dat hij met plezier zijn loopbaan verder kan ontwikkelen en wensen hem Gods zegen voor de toekomst.

 
 

BOEKEN INLEVEREN BIJ HET LEESPLEIN  
     
  Heb jij je leesboek nog niet ingeleverd? Dat kan nog tot en met donderdag 7 juli op het Leesplein. Help ons om voor de vakantie al onze boeken weer in de kast te krijgen.

We missen nog best veel titels, dus denk niet meteen dat dit bericht jou niet aangaat.

 
 

JAARVERSLAG  
     
  2021 was net als 2020 ook voor De Meerwaarde weer een bijzonder jaar vanwege de wereldwijde impact van COVID-19. Leerlingen, achter hen ouders en verzorgers, collega’s, het basisonderwijs, stagebedrijven en instellingen, het MBO, andere contacten, iedereen had te maken met een situatie waarin privé, samenleving, school en werk veel meer dan anders door elkaar heen liepen.

We kregen zicht op de enorme impact van lockdowns op het welbevinden van jongeren. In een gesprek met de leerlingenraad kwam dat indringend naar voren. Ook welke impact de crisisbenadering vanuit de overheid zelf op leerlingen had: “Ik voel me niet gezien, ik ben gewoon een cijfertje”. In de inleiding op ons jaarverslag en in ons jaarverslag kunt u daar verder van lezen.

Ook verantwoorden we hoe we keer op keer als organisatie met fysieke lessen, afstandsonderwijs, hybride onderwijs, bijzondere groepen en extra mentorcontacten geschakeld hebben op wisselende omstandigheden en maatregelen en hoe we vanuit de gesprekken en de analyse op wat extra nodig was en onze visie ook de aanvullende middelen hebben ingezet. Kortom, hoe we steeds zo goed mogelijk onderwijs hebben willen bieden dat bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling van onze leerlingen.

In het jaarverslag verantwoorden we hoe we ook afgelopen jaar in een bijzondere context met elkaar gewerkt hebben aan onze missie Geloof in elk talent: verbindend, levensecht en toekomstgericht!

 
 
 
 

NIEUWS - VAN HET EXAMENBUREAU

UITSLAG TIJDVAK 2  
     
  Afgelopen vrijdag 1 juli was de uitslag van tijdvak 2. We konden nog een aantal leerlingen blij maken met het bericht dat ze geslaagd waren. Er zal nog één leerling opgaan voor tijdvak 3. We wensen hem succes toe en hopen op een mooie uitslag.

Deze week diplomeren we onze leerlingen die dit schooljaar geslaagd zijn.
Ruim 99 % van onze leerlingen is geslaagd! Dat is een resultaat waar we blij en dankbaar op kunnen terugkijken. We wensen alle examenkandidaten het beste toe als ze na de vakantie met hun nieuwe opleiding starten.

 
 
 

NIEUWS - VAN HET MBO

TECHNIEKEVENT  
     
  Ben jij een maker in de techniek?

Bezoek het Techniekevent op zaterdag 24 september van 10.00 tot 15.00 uur!

De Barneveldse Techniek Opleiding, Johannes Fontanus College, Van Lodenstein College Barneveld en De Meerwaarde Barneveld vormen samen het platform ‘Makers in de techniek’.

Met deze samenwerking willen wij leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een actueel en toekomstgericht beeld geven van de techniek. Het uitgangspunt van deze samenwerking is het promoten en bevorderen van techniek in Barneveld.

Onderdeel van deze samenwerking is het jaarlijkse techniekevent ‘Makers in de Techniek’. De eerste editie van dit event vindt plaats op

zaterdag 24 september 2022 van 10.00-15.00 uur.

Alle deelnemende scholen zijn op zaterdag 24 september 2022, net als de techniekbedrijven, ook geopend. Het Techniekevent is voor kinderen vanaf 10 jaar.

Meer informatie over het platform en het Techniekevent kun je vinden op: www.makersindetechniek.nl
Op de website kun je je ook gelijk inschrijven als geïnteresseerde bezoeker van dit event.

 
 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl