MEERweten - week 25 - 2018

18-06-2018

WEEK 25 - 19 juni t/m 25 juni 2018

WEEKOPENING

WAT WIL GOD VAN ME?  
     
 

Misschien heb jij je dit ook wel eens afgevraagd: Wat wil God van me? Je hoort veel dingen over het Christelijk geloof, we beginnen elke dag met een stukje uit de Bijbel. Dat doen we niet zomaar... God wil iets van jou, daar gaat het deze week over.

 
 

MAANDAG 18 JUNI

Bekeer je!

Markus 1: 14-15

DINSDAG 19 JUNI

Komt u binnen

Lukas 19: 1-6

WOENSDAG 20 JUNI

Opruiming houden

Lukas 19: 6-10

DONDERDAG 21 JUNI

Heilig?

Colossenzen 1: 21-22

VRIJDAG 22 JUNI

Kom in actie

Colossenzen 3: 8-14

 

 

AGENDA

 
 

woensdag 20 juni
Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

woensdag 20 juni
Kennismakingsavond ouders/verzorgers nieuwe leerlingen basis en kader

donderdag 21 juni
Kennismakingsavond ouders/verzorgers nieuwe leerlingen GT

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

ONS JAARVERSLAG 2017 STAAT ONLINE  
     
  De Meerwaarde kan terugkijken op een ronduit dynamisch 2017. We hebben hard gewerkt aan onze visie ‘Samen talent ontwikkelen: verbindend, levensecht en toekomstgericht’. Dat ‘samen’ geldt voor leerlingen met elkaar. Het ‘samen’ geldt voor leerlingen met docenten.

Prachtig wat er tussen leerlingen en docenten kan groeien! Dat ‘samen’ geldt ook voor toenemende ouderbetrokkenheid, groeiende contacten met de buurt, intensievere samenwerking met bedrijven en maatschappelijke instellingen. Daarin en daarbij krachtig ondersteund door de gemeente. In ons digitale jaarverslag kunt u lezen hoe we met elkaar gewerkt hebben aan prachtige doelen die onze leerlingen verder helpen. Want daar is het ons om te doen. We willen bereiken dat onze leerlingen hun talenten ontdekken. Dat ze uitgroeien tot gewilde vakmensen. En dat ze zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen en actieve burgers.

Graag verantwoorden we ons met dit jaarverslag. Er is door alle collega’s in onderwijs, begeleiding en ondersteuning hard gewerkt met en voor de leerlingen. U kunt lezen wat we hebben gedaan en wat de resultaten zijn die we samen hebben bereikt. We zijn blij met stappen die we mochten maken in de (school)loopbaan begeleiding. We zien de effecten in de goede doorstroomresultaten van onze leerlingen in het MBO. Vanuit dat perspectief kijken we naar de slagingspercentage van onze leerlingen en constateren we dat deze over de volle breedte omhoog gingen. We zijn dankbaar dat de tevredenheid van ouders en leerlingen boven het landelijk gemiddelde ligt en ook dit jaar weer gestegen is. We zijn extra blij met onze tijdelijke huisvesting naast ons prachtige gebouw omdat we beseffen dat die alleen vanuit een goed contact en samenwerking met de buurt en de gemeente gerealiseerd kon worden.

We zijn blij hoe we toekomstgericht aan de slag kunnen. Er waren ook dit jaar weer veel collega’s druk met een studie. Het was mooi om te merken wat dat aan nieuwe inzichten en betrokkenheid binnen bracht. We noemen in dit verband de verdere uitbouw van de nieuwe beroepsprofielen, de techniekroute, van GTX en de groeiende samenwerking met bedrijven en instellingen. Het is eigenlijk te veel om op te noemen.

Wilt u een mooi overzicht?
Lees dan het digitale jaarverslag op jaarverslag.demeerwaarde.nl!

 
 

GALA  
     
  Om 17.00 uur kwamen de eerste voertuigen aanrijden met daarin onze eindexamenkandidaten prachtig uitgedost. Van een koe tot motor tot hijskraan met schommels waren ingezet om de leerlingen naar ons GALA te brengen.

Dit vond plaats in een schitterend versierde gymzaal waar Mitchel van Koerten uit 4K zorgde voor goede muziek.

De avond startte met een verrassend optreden van O'Tunes uit Otterlo, waarin Thijs Groters en Martin Appeldoorn uit 4GT meespeelden.

De heerlijke maaltijd, het optreden van Dansgroep Yvonne Tomasoa, de verkiezing van het leukste, origineelste voertuig, de verkiezing van King en de Queen maakten de avond tot een gezellige en feestelijke avond.

 
 

PSO KEUZE KLAS 1 VOOR KLAS 2  
     
  Onderstaande tekst heeft twee weken geleden in het MEERweten gestaan. We hebben technische problemen gehad, omdat we het voor het eerst op deze manier laten invullen. Deze week (de week van 18 juni) gaan de 1 basis en sommige 1 kader klassen hun keuze nog invullen.

U krijgt bericht per mail wat uw kind kiest. Leest u onderstaand stukje nogmaals door, dan weet u hoe het proces van kiezen in klas 2 gaat verlopen.

De leerlingen die nu in klas 1 zitten, hebben dit schooljaar alle afdelingen/profielen gezien die er zijn op onze school. 5-6 weken zijn ze in een afdeling geweest tijdens de PSO les. Die PSO les is één keer in de week. De laatste periode is gestart. Er zijn in totaal 6 profielen op De Meerwaarde. In klas 2 gaat uw kind verder onderzoeken welk profiel bij hem of haar past. Dan gaat uw kind een langere periode lessen volgen binnen dat profiel en kan hij/zij in een jaar tijd niet alle afdelingen nog eens zien.

Altijd zijn er afdelingen bij waar uw kind zich niet thuis voelt, dat soort werk past niet bij hem of haar. Naar die afdeling gaat uw kind dan ook niet meer tijdens de PSO les.
Uw kind zal op school een keuzeformulier invullen. Daarin moet hij/zij aangeven bij welke twee profielen zij volgend jaar de PSO les wil volgen. Daar is geen eerste of tweede keus in. De groepen, per profiel, worden zo ingedeeld dat ze in beide periodes ongeveer even groot zijn. De leerlingen gaan in een periode van ongeveer 11 weken naar deze afdeling en wisselen na die periode naar de tweede afdeling.

Daarna (ongeveer begin februari) geven ze een voorlopige profielkeuze door. Naar welke afdeling denken ze dan in klas 3 te willen? Mochten leerlingen nog twijfelen, hebben ze ook de mogelijkheid om nog kort bij een derde afdeling te gaan kijken. In januari is er ook een voorlichtingsavond voor de ouder(s)/verzorger(s). U krijgt dan informatie van de decaan en kunt de afdelingen gaan bezoeken. Dit alles moet ervoor zorgen dat uw kind een keuze kan maken voor een profiel in de bovenbouw. Dat is dan ongeveer in maart. Dan maken de leerlingen de definitieve profielkeuze en volgen ze nog lessen in de afdeling die ze gekozen hebben voor klas 3.

De profielen die we aanbieden:

 • Economie en ondernemen

 • Groen

 • Zorg en Welzijn

 • Techniek: bouwen, wonen en interieur (BWI)

 • Techniek: mobiliteit en transport (M&T)

 • Techniek: Produceren, installeren en energie (PIE)

Dit hele proces komt in de loop van volgend schooljaar en u zult daar tijdig over worden geïnformeerd.

Voor nu is het een keuze maken voor twee profielen waar uw kind verder kennis mee wil maken. Praat u er thuis eens over.

M.J Bakker, decaan onderbouw

 
 

ONTVANGST NIEUWE EERSTEKLASSERS  
     
  Op woensdag 20 juni zijn alle onderbouwleerlingen klas 1 en 2 (behalve PrO) na blok 3 uit.

We ontvangen dan alle nieuwe eerste klassen voor een kennismakingsmiddag

 
 

CJG INFORMATIE  
     
  Vraagt u zich ook wel eens het volgende af?
 • Is het wel normaal dat mijn zoon zoveel tijd doorbrengt met gamen?

 • Ik maak mij zorgen wanneer mijn zoon gaat indrinken met vrienden, wat kan ik er aan doen?

 • Drugs? Hoe moet ik mijn dochter op de gevaren wijzen?

 • Heeft de NIX-18 regel wel zin?

 • Hoe ga ik om met het sociale media gebruik van mijn kind?

Het CJG Barneveld organiseert, in samenwerking met Iriszorg, op dinsdag 19 juni 2018 een avond voor ouders over de verleidingen waar uw (puber) kinderen tijdens het opgroeien mee te maken kunnen krijgen.

Klik hier voor meer informatie.

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

nIEUWS HERKANSINGEN LEERJAAR 3  
  De leerlingen van leerjaar 3 hebben op dinsdag 3 juli de mogelijkheid om één toets van de afgelopen periode te herkansen. De herkansing begint die dinsdagmiddag om 14.30 uur. Aan het herkansen is de volgende voorwaarde verbonden:
 • Het moet een schriftelijke herkansbare PTA toets zijn (bij twijfel overleggen met de docent).

De leerlingen die zich hiervoor willen opgeven kunnen dit vanaf volgende week maandag 25 juni doen door het digitale formulier (leerlingenportaal) in te vullen en te versturen vóór woensdag 27 juni 12.00 uur. Hieronder vind je een aantal aandachtspunten voor het invullen van het formulier:

 • Vermeld de toetscode. Deze bestaat uit vijf tekens. (bijvoorbeeld 6kec1)

 • Vermeld de docent. Denk eraan dat je hier de vakdocent invult en niet je mentor.

Denk er goed aan dat je het formulier zorgvuldig invult. Wanneer je het formulier onjuist of niet volledig invult, is de kans aanwezig dat jouw toets er niet tussen zit en is jouw kans op herkansen verspeeld.

Vanaf maandag 2 juli kunnen de leerlingen op de schermen lezen waar zij verwacht worden.

 
 

Herexamens leerjaar 4  
     
  Deze week worden de herexamens afgenomen voor leerjaar 4:

Maandag 18 juni t/m woensdag 20 juni
Afname CSE (2e tijdvak)

Woensdag 20 juni t/m donderdag 21 juni
Herkansingen CSPE (2e tijdvak)

Vrijdag 29 juni
Uitslag 2e tijdvak
(Er wordt tussen 12.00 uur en 14.00 uur contact opgenomen door de mentor)

 
 

Diplomeringen leerjaar 4  
     
 
Woensdag 27 juni  19.30 uur diplomering Praktijkonderwijs
Maandag 2 juli  19.30 uur diplomering sectoren Groen en Economie
Dinsdag 3 juli  18.45 uur diplomering sector Zorg en Welzijn basis
   20.45 uur diplomering sector Zorg en Welzijn kader
Woensdag 4 juli  19.30 uur diplomering sector techniek (PIE/MOB en BWI)
Donderdag 5 juli  19.30 uur diplomering GT

We hopen zo voldoende informatie verstrekt te hebben.
De examencommissie

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE LEERLINGENRAAD

VERKIEZINGEN  
     
  Binnenkort zijn er weer verkiezingen voor de leerlingenraad van onze school. Er is plek voor 3 nieuwe leerlingen in deze raad. Hieronder stellen de (meeste) kandidaten zich alvast aan jullie voor. Houd je mail in de gaten en vergeet niet te stemmen!
 
Ik ben Tobias Moree en ik ben 15 jaar en zit in 3GT5.

Ik zou graag in de leerlingenraad willen want ik wil de leerlingen iets leuks bezorgen en ik heb ook wel wat levenservaring dus ik weet ook wat de leerlingen willen.
Ik ben redelijk sportief en ik wil ook dat als ik ergens aan begin dan wil ik het afmaken. Ik hoop dat jullie op mij gaan stemmen.

 


Ik ben Erik van Koesveld en zit in 1gt7.

ik zou heel graag in de leerlingenraad willen en heb daar al ideeën voor.
Een paar van mijn ideeën zijn bijvoorbeeld:
• dat er meer plek komt voor de fietsen.
• dat er een betere verbinding voor de laptops komt.
• variatie in de les vorming.
• een ander systeem voor uitval.
maar het gaat vooral voor mij dat de school steeds beter wordt.

 


Hallo! Ik ben Niels van Doodewaard en ik ben 14 jaar oud.

Ik heb 2 broers, Dennis en Erik. Woon samen met mijn ouders en broers in Lunteren. Mijn hobby’s zijn luchtvaartfotografie, luchtvaart spotten, gamen, voetbal, fietsen en gezellig tijd doorbrengen met vrienden! Ik ben al vanaf m´n 5de luchtvaarthobbyist, heb het altijd al prachtig gevonden om met Luchtvaart bezig te zijn. Sinds begin leerjaar 1 ben ik gestart met Ethisch Hacken op De Meerwaarde. Ik heb me aangemeld voor de Leerlingenraad omdat ik van De Meerwaarde nog een betere school wil maken! Mijn doel voor ogen is dat leerlingen geen verveling in de pauzes hebben en dat we met z´n allen naar elkaars mening luisteren, zowel van ouders, leerlingen, personeelsleden en docenten. Zodat we er samen voor kunnen zorgen dat De Meerwaarde een super school wordt! En dat we met z´n allen een super tof schooljaar mogen beleven!!!

 


Hallo, Ik ben Ties Prins, 14 jaar en woon in Barneveld.

Sportief, ondernemend en lekker actief zijn, zijn de kernwoorden die bij mij horen. Er zijn voor andere mensen vind ik belangrijk. Ik stel mij graag sociaal op. Organisatietalent heb ik gelukkig ook meegekregen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid in dingen en kom mijn afspraken na. Ik doe graag wat extra's voor mijn school. Stem op mij voor een sterke kracht in de leerlingenraad.

 


Hoi ik ben Konrad Chudobski. Ik ben 13 jaar oud en ik kom uit Polen.

Ik woon al 7 jaar in Nederland. Mijn hobby’s zijn gamen en soms mensen helpen in mijn appartementencomplex.
Ik wil graag, als het kan, bij de leerlingenraad komen. want ik wil heel graag mensen helpen, want veel kinderen worden gepest en de docenten willen er iets aan doen. Ik word zelf gepest, met “namen” en “ga naar je eigen land”. Ik weet hoe het voelt als iemand gepest wordt, maar als ik bij de leerlingenraad kom dan kan ik misschien iets doen om dat te veranderen of gewoon helpen als dat kan.

 


Mijn naam is Joram Kleijer. Ik ben 12 jaar oud en zit in klas 1k3.

Mijn hobby's zijn voetbal, judo en vissen.
Ik wil heel graag in de leerlingenraad, omdat ik iets goeds wil doen voor de school. Ik wil graag leerlingen helpen en leuke activiteiten organiseren.

Dus stem op mij!

 

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

EXCURSIE ‘BELGISCHE ARDENNEN’  
     
  Ik begin met het vertellen dat het een zeer leuke en actieve excursie was! We deden heel veel sportactiviteiten zoals: bergklimmen, mountainbiken en hele kleine grotten beklimmen. Het was ook erg goed geregeld en wat ik helemaal een groot voordeel vond is, dat het niet zo ver rijden was.

We zaten op een leuke camping met een lekkere rivier ernaast. Ik raad je het zeker aan, het was heerlijke week!

 
 

GRAFFITI  
     
  Ik schrijf een verhaal over wat we gedaan hebben met de graffiti opdracht. Als eerste hebben we een filmpje gekeken over wat graffiti inhoud en moesten daar een vragenblad over invullen.

In dat filmpje leerden we hoe we graffiti kunnen spuiten en tekenen. Als eerst moest je een achtergrond hebben dus heb ik kranten gescheurd en op het blad geschilderd met als resultaat kranten met verfvlekken als achtergrond. Daarna ben ik mijn naam gaan schetsen. Achter mijn naam heb ik een stukje muur, een blauwe wolk, een spuitbus en een bliksemflits. Ik heb veel verschillende kleuren gebruikt die totaal verschillend van elkaar zijn maar als resultaat een mooie eenheid hebben. Ik heb de kleuren: paars, roze, groen, donkergroen, blauw, oranje, geel, donkerbruin en lichtbruin gebruikt.

Laura Klok uit klas 2gt4

 
 

REBEL  
     
  We hadden een opdracht bij beeldende vorming met als thema Rebel.

Door dit thema kwam ik op het idee om en lief meisje te tekenen met twee pistolen naar haar toe gericht en met de tekst er onder ‘Rebel Girl’ met twee sierlijke pijlen. Ik vind het wel een leuke uitstraling hebben. Ik vind tekenen echt enorm leuk ik kan er altijd mijn gevoel er in kwijt en laten zien hoe ik zelf ben net als in deze tekening. Ik zie er soms wat verlegen uit maar wanneer het er op aan komt kan ik best een rebel zijn.

Nicole van Fliert uit klas 2b1

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl