MEERweten - week 03 - 2019

14-01-2019

WEEK 03 - 15 januari t/m 21 januari 2019

WEEKOPENING

VERBAAS JE OVER GODS LIEFDE  
     
  We zijn het nieuwe jaar gestart met goede voornemens en iets daarvoor hebben we de geboorte van Jezus gevierd.

Deze week gaan we het hebben over Gods liefde voor jou. Je hoeft het niet te verdienen, het is een cadeau van God aan jou gegeven.

 
 

MAANDAG 14 JANUARI

Als Jezus

Genesis 1: 26-27

DINSDAG 15 JANUARI

Jezus zegt: Ík veroordeel je niet’

Johannes 8: 3-11

WOENSDAG 16 JANUARI

Verbaas je over Gods vaderhart

Lucas 15: 21-24

DONDERDAG 17 JANUARI

God houdt van jou zoals Hij
van Jezus houdt

Johannes 17: 22-23

VRIJDAG 18 JANUARI

God is goed

Psalm 100

 

 

AGENDA

 
 

Woensdag 16 januari
Contactavond keuze Basis/Kader leerjaar 2

Donderdag 17 januari
Scholenmarkt op De Meerwaarde

Donderdag 17 januari
JES ouderavond

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

CAMBRIDGE EXAMENS  
     
  Net als voorgaande jaren willen we op school weer de Cambridge Examens gaan organiseren. Het Cambridge Examen is een extra examen Engels waarmee leerlingen Engels op een hoger niveau af kunnen ronden.

Leerlingen die voor deze examens slagen ontvangen een extra, wereldwijd erkend diploma. De komende maand zullen leerlingen die in aanmerking komen voor de Cambridge Examens door hun eigen docent benaderd worden met de vraag of ze interesse hebben. Leerlingen die mee willen doen, maken dan eerst een oefenexamen. Begin februari ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) van de geselecteerde leerlingen dan een brief met de mogelijkheid tot inschrijven.

Praktische informatie:

 • het examen zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum, vast staat dat het plaatsvindt op een zaterdag na de reguliere examens.

 • er wordt een eigen bijdrage gevraagd, deze zal bekend zijn voor de definitieve inschrijving.

 • het maken van een oefenexamen is verplicht, de eigen vakdocent beslist uiteindelijk of de leerling kan meedoen met het examen.

 
 

HOOFDLUIS, KAMMEN MAAR!  
     
  Er is (weer) hoofdluis op school geconstateerd. Dat is vervelend maar het komt vaak voor bij scholieren. Iedereen kan hoofdluis krijgen. Het heeft niets met gewassen of ongewassen haren te maken. Hoofdluizen verspreiden zich heel snel. Dus als één leerling in de klas het heeft, kunnen andere leerlingen het ook krijgen.

Hoofdluizen kunnen niet springen, ze kunnen eigenlijk alleen goed bewegen op haar. Zij hebben hiervoor speciaal ontwikkelde klauwtjes. Als twee mensen dicht bij elkaar zijn, zoals bij het maken van een selfie, kunnen luizen van het ene naar het andere hoofd lopen. Verder komt de luis niet. Als je luis hebt, hoef je dus niet extra vaak je kleren te wassen of het huis schoon te maken. Wat kunt u wel doen? Het is heel belangrijk om uw kind(eren) en uzelf regelmatig te controleren.

Als u hoofdluis ziet, moet u meteen behandelen. Op de website van het RIVM staat een filmpje over hoe u het beste kunt controleren en welke behandeling goed werkt tegen hoofdluis: https://www.rivm.nl/rivm-hoofdluisvideo 

 
 

SCHOOLFOTOGRAAF  
     
  Op maandag 21 januari, op woensdag 23 januari en op woensdag 30 januari worden door Foto Koch alle leerlingen op de foto gezet.

De gemaakte foto’s worden door de fotograaf naar de huisadressen gestuurd. Indien u de foto’s niet wilt afnemen, kunt u de retourenvelop gebruiken die erbij is gevoegd. Per 1 januari 2016 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat De Meerwaarde niet, zonder dit nadrukkelijk te melden, een adressenbestand van leerlingen naar de schoolfotograaf mag sturen. Mocht u bezwaar hebben tegen het doorgeven van uw adres aan de schoolfotograaf, wilt u het ons dan voor 17 januari laten weten door een e-mail te sturen naar administratie@demeerwaarde.nl, geeft u daarbij duidelijk aan welke leerling het betreft.

 
 

E-MAIL-INSTELLINGEN DE MEERWAARDE ZIJN AANGEPAST  
  In de kerstvakantie zijn er instellingen gewijzigd voor het e-mailverkeer met De Meerwaarde. Deze hebben te maken met een hogere mate van veiligheid bij het versturen van e-mail.

Het kan nu gebeuren dat bij het versturen van e-mail vanuit medewerkers van De Meerwaarde, naar e-mailadressen zoals @hotmail.com, @outlook.com of @live.nl (bijvoorbeeld mailadressen van ouder(s)/verzorger(s)) de mailberichten worden geïdentificeerd als spam. Ze worden dan in het mapje “Ongewenste e-mail” gezet bij de ontvanger. Dit is tijdelijk van aard.

Ontvangers kunnen deze e-mail kenmerken als “geen spam” door op het daarnaast staande linkje te klikken. Na verloop van tijd zal Microsoft de e-mail vanuit De Meerwaarde niet meer als spam identificeren.

 
 

OPEN HUIS BIJ MBO LOCATIE DE MEERWAARDE IN BARNEVELD  
     
 

Woensdag 6 februari van 18.00 uur-21.00 uur

Bent u/ jij op zoek naar een beroepsopleiding in de Techniek of Dienstverlening?
En wil jij graag onderwijs dichtbij en kleinschalig …………..?

Kom dan naar het Open Huis van de MBO locatie De Meerwaarde in Barneveld.

Er is deze avond volop gelegenheid om kennis te maken met de MBO locatie in Barneveld.
Tijdens het Open Huis zal er door verschillende docenten inhoudelijke informatie over de beroepsopleidingen worden gegeven. Ook zullen een aantal bedrijven deze avond aanwezig zijn, zodat er ook een reëel beeld over het beroep kan worden gegeven. Met elkaar willen wij u /jou ondersteunen bij de oriëntatie op jouw toekomstige beroepsopleiding. En we ondersteunen graag bij het kiezen van de opleiding die het best bij je past!

Bij MBO locatie De Meerwaarde worden de volgende opleidingen in samenwerking met MBOA aangeboden:

 • Techniek BBL n.i.v. 2 en 3

  • Metaaltechniek

  • Electrotechniek

  • Bouwtechniek

  • Installatietechniek
    

 • Dienstverlening BOL n.i.v. 2

  • Helpende Zorg en Welzijn

Wees welkom!

Namens het team MBO locatie De Meerwaarde in Barneveld
Zonnebloemstraat 25

Dieuwke de Jong, Teamleider

 
 

BOEKENPRAAT  
     
  SCHIMMEN UIT HET VERLEDEN
Theo Engelen (C-boek, Nederlandse schrijver, tweede wereldoorlog)

Sander verhuist naar een nieuwe woning. Deze woning blijkt in de Tweede Wereldoorlog getuige te zijn geweest van dramatische gebeurtenissen. Achter een grote antieke kast op zolder is een geheim kamertje waar alles met een dikke laag stof bedekt is en in een la liggen brieven die een moeder in 1943 aan haar ondergedoken zoontje schreef.

Stukje bij beetje komt Sander erachter wat zich precies heeft afgespeeld en leert hij de hoofdpersonen uit die tijd kennen. Het komt zo dichtbij dat het hem de adem beneemt. Als op een dag de naar Canada geëmigreerde Ben langskomt, raakt Sanders vader volkomen overstuur. En dat is het begin van de werkelijke ontknoping van het mysterie. Het is een spannend verhaal, waarin je leest dat traumatische ervaringen heel lang kunnen doorwerken in het leven van mensen.

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

FILMAVOND DIENSTVERLENING EN ZORG  
     
  Maandag 10 december hebben de leerlingen van Entree Dienstverlening en Zorg een filmochtend georganiseerd voor de bewoners van Verpleeghuis Norschoten. De centrale hal was door de leerlingen omgetoverd tot een bioscoopzaal. Op een groot scherm werd de film “Ja zuster, nee zuster” vertoond.

Sommige bewoners kwamen zelf en anderen werden door de leerlingen van de woning opgehaald. Bij binnenkomst werd er koffie/thee/chocomelk geschonken met een kerstkransje. Daarna kon de film starten. Het was een hele gezellige en sfeervolle morgen, met een mooie en muzikale film. Kent u de liedjes nog? “Mijn opa, mijn opa, mijn opa, in heel Europa is er niemand zo als hij” of “De kat van ome Willem is op reis geweest”.

Het was erg mooi om te zien hoe de ouderen en de leerlingen hebben genoten van deze mooie ochtend.

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl