MEERweten - week 26 - 2020

29-06-2020

WEEK 27 ‚óŹ 30 juni t/m 6 juli 2020

TOERUSTING

WAT ECHT BELANGRIJK IS  
  “Zorg er liever voor dat jullie van binnen mooi zijn. Dat is veel belangrijker. Je bent pas werkelijk mooi als je vriendelijk en rustig bent. Dat is schoonheid die niet verdwijnt. God houdt van zulke schoonheid.”
(1 Petrus 3:3,4)

Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Het is gezond, het maakt het makkelijker om contact te leggen met mensen, en het ondersteunt je zelfvertrouwen. Onze maatschappij is erg gericht op uiterlijke schoonheid.
(check dat maar eens op je ‘insta’ account…)

Maar je uiterlijk verandert… je kunt het niet vasthouden.
Je wordt ouder en misschien ben je sowieso niet zo blij met je uiterlijk. De mensen die écht bij je binnenkomen doen dit niet met hun geweldige kleding, maar met hun uitstraling, hun lichaamshouding, hun warme glimlach en hun volledige aandacht.

Ik kan me herinneren dat ik voor Sinterklaas eens een blok piepschuim kreeg. Netjes verpakt ziet het er mooi uit, maar het maakt geen mooi geschenk. Ik weet in ieder geval nog dat ik een beetje teleurgesteld was. Een geweldig geschenk is geweldig, zelfs als het niet wordt ingepakt: Een niet-ingepakte smartphone cadeau krijgen, is bijvoorbeeld vrijwel net zo leuk als een ingepakte smartphone cadeau krijgen.
Dus vraag jezelf eens af: ben jij een blok piepschuim? Mooi verpakt, maar leeg van binnen? Wil je dat zijn?

Of wil je mensen vooral laten zien wat voor geschenk jij van binnen bent.

Ik wens je toe dat je minder bezig zult zijn met uiterlijkheden.
Focus je op wat echt belangrijk is.

 

 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

BLIJ MET RUIMERE KADERS EN NIEUWE MOGELIJKHEDEN  
     
  De afgelopen weken hebben we op De Meerwaarde als een zogenaamde anderhalve-meter-school gefunctioneerd. Een anderhalve-meter-school, wie had ooit kunnen denken dat we allemaal zouden begrijpen wat dat woord betekent? We hebben die anderhalve-meter-school (laatste keer dat ik dit woord in deze bijdrage gebruik, echt, is beloofd) de afgelopen weken verschillende keren tussentijds geëvalueerd. En het verrassende was: elke keer waren de resultaten eigenlijk positiever dan we hadden verwacht! Daarom is een compliment op zijn plaats voor alle leerlingen die gewoon zichtbaar rekening hebben gehouden met elkaar en met docenten, concïerges, surveillanten en andere collega’s!

Ook dank aan u als ouders en verzorgers voor uw bijdrage daaraan en aan alle collega’s op De Meerwaarde, docenten en ondersteunend personeel. Want natuurlijk lukte het niet allemaal vanzelf, wat is nou normaler dan elkaar op te willen zoeken? We moeten daarom wat mij betreft ook echt niet praten over een ‘nieuw normaal’ wat dat betreft, het is echt een (hopelijk zo tijdelijk mogelijk) abnormaal, wat hebben we immers elkaar nodig. En dus kost het moeite en is het realistisch als we elkaar daar op aanspreken en is het ook gewoon goed als het dan met dat aanspreken vervolgens toch lukt. Ik ben echt trots dat we op De Meerwaarde zo samen met elkaar en voor elkaar in deze bijzondere periode zo veilig mogelijk onderwijs mogelijk hebben gemaakt!

Op de persconferentie van het kabinet op 24 juni jl. werd een heel aantal versoepelingen van corona-maatregelen afgekondigd. Kabinet en het OMT zijn positief over hoe goed het lukt om corona terug te dringen in Nederland. Bovendien zijn de gevallen in Nederland die nu nog opduiken voor het overgrote deel goed traceerbaar. Bij opleving van het coronavirus wordt op basis van de huidige inschattingen momenteel meer rekening gehouden met lokale en eventueel regionale maatregelen dan met een landelijke tweede golf. Dat heeft gemaakt dat het kabinet durfde besluiten om tal van maatregelen uit het routeboekje te vervroegen van 1 september naar 1 juli.

Bovendien lijken de uitkomsten van internationaal onderzoek en de ervaringen tot nu toe de volledige openstelling van VO-scholen na de zomervakantie te rechtvaardigen volgens het kabinet. Onderliggend wordt gewezen op het bewezen beperkte risico voor jongeren van 12-18 jaar, hun geringe bijdrage aan verspreiding en dat in combinatie met gerichter indammingsmogelijkheden vanwege testen en contactonderzoek (ergo, we zitten er dichter op). De versoepelingen gelden dus ook voor het VO en zelfs al per 1 juli.

VO-scholen mogen per 1 juli daarom open voor alle leerlingen, leerlingen hoeven onderling geen afstand meer te houden, wel geldt de 1,5 meter afstand-regel voor leerlingen richting personeel (en andere volwassenen) en vanzelfsprekend ook voor personeel onderling. Er wordt nadrukkelijk niet van scholen verwacht dat ze nog voor de zomervakantie weer overschakelen op een regulier rooster. Maar het biedt de scholen wel de ruimte om extra dingen te doen rond bijvoorbeeld diplomeringsbijeenkomsten. Dat hoeft niet, maar kan dus wel.

Wij zijn op De Meerwaarde heel blij met de extra ruimte en hebben vorige week dus ook direct bekeken hoe we daar goed mee om kunnen gaan voor zaken die we echt belangrijk vinden. Binnen de kaders van gezond en veilig zijn daarbij voor ons contact met leerlingen en ouders/verzorgers waar mogelijk heel belangrijk. En wat hebben juist de leerlingen uit de examenklassen niet een extra bijzondere periode meegemaakt. Het was daarom fijn dat met de nieuwe kaders er extra ruimte ontstond om bij de diplomeringsbijeenkomsten nu ook per leerling twee huisgenoten welkom te heten. En hoewel heel veel mensen eerlijk gezegd behoorlijk moe zijn, hebben we daarom toch besloten om de opzet voor de diplomeringsbijeenkomsten alsnog aan te passen. Daarover verder in dit MEERweten meer.

Ook voor direct na de zomervakantie bereiden we ons nu voor op een zo volledig mogelijke opening. We zijn erg blij dat we na maanden met allerlei beperkingen u in deze MEERweten en ook in de volgende verder over deze nieuwe mogelijkheden kunnen informeren.

We blijven ons daarbij realiseren dat in de afgelopen maanden in een heel aantal thuissituaties van leerlingen en collega’s het nodige is gebeurd. Laten we nu we meer ruimte krijgen niet zo overschakelen dat we hen vergeten, maar naar elkaar blijven omzien en ook echt rekening blijven houden met kwetsbare groepen! We weten daarbij niet wat de toekomst verder gaat brengen. Wat we wel weten is dat we daar niet alleen voor staan. Laten we vanuit dat vertrouwen en in die wetenschap ook in deze nieuwe situatie gebruik maken van nieuwe mogelijkheden, waarbij we tegelijkertijd ook met elkaar en voor elkaar verantwoordelijkheid blijven nemen voor een veilige De Meerwaarde.

Want de Meerwaarde, dat zijn we immers allemaal samen.

Met vriendelijke groet,

Bert Brand
Voorzitter College van Bestuur

 
 

HET NIEUWE SCHOOLJAAR – WEER MET NORMALE OPENSTELLING  
     
  De persconferentie van 24 juni van onze minister-president heeft veel duidelijkheid gegeven. De VO-scholen gaan weer volledig open. Na de zomervakantie worden de lessen dan ook weer verzorgd conform het “normale rooster” met lessen van 80 minuten. Tot de zomervakantie blijft het huidige rooster van de beperkte openstelling gelden.

Wat ná de zomervakantie nog wél blijft is de handhaving van de 1,5 meter afstand van leerlingen tot het personeel en het personeel onderling. Dat betekent dat aanvullende maatregelen nodig blijven; deze kunnen variëren van hygiënemaatregelen tot ten dele zelfs afstandsonderwijs. Welke aanvullende maatregelen er precies gaan gelden wordt in de week vóór aanvang van het nieuwe schooljaar gecommuniceerd. Uiteraard geldt bovenstaande onder de voorwaarde dat de omstandigheden “goed” blijven zodat de regering bij de afgekondigde openstelling blijft.

 
 

PRAKTIJKONDERWIJS – ENTREE-OPLEIDING MBO NIVEAU 1  
     
  Vanaf de meivakantie hebben de leerlingen van het Praktijkonderwijs die de Entree-opleiding volgden (MBO-niveau 1) hun examens afgelegd. Ondanks de beperkingen en belemmeringen van afgelopen periode hebben zij hun portfolio helemaal afgerond en zich uitstekend voorbereid op de theorie-examens.

Daarna moesten ze ook hun Proeve van Bekwaamheid op hun stage doen waarbij ze beoordeeld werden op hun arbeidsvaardigheden.

Alle 21 leerlingen zijn geslaagd en hebben hun MBO-niveau 1 diploma behaald. Wij als team Praktijkonderwijs zijn ongelooflijk trots op onze kanjers en hebben alle vertrouwen in de volgende stap die ze gaan maken!

 
 

DIPLOMERINGEN  
     
  We hebben geweldig nieuws voor onze geslaagde examenkandidaten en hun ouders/verzorgers. Op 24 juni jl. is vanuit het kabinet meegedeeld dat m.i.v. 1 juli de scholen voor Voortgezet Onderwijs weer de ruimte krijgen om ouders/verzorgers uit te nodigen op school. Het goede nieuws is dan ook dat we besloten hebben dat elke geslaagde leerling twee huisgenoten mee mag nemen naar de diplomering.

Daarnaast zal een livestream verzorgd worden, zodat de familie die thuis is ook mee kan genieten van dit prachtige moment. Vanuit de inmiddels bekende RIVM-richtlijnen wijzen we er op dat leerlingen en ouders/verzorgers met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona geacht worden thuis te blijven.

Op dit moment doen we er alles aan om het programma voor de diplomeringen dat er lag aan te passen, nl. voor volwassenen geldt nog steeds de afstandsregel van 1,5m. Omdat dit om meer ruimte vraagt is besloten dat de diplomeringen in de sporthal plaatsvinden, waarbij de tijden die vorige week reeds in MEERweten vermeld zijn op een enkele klas na hetzelfde blijven (zie onderstaand rooster).

Deze week ontvangen de geslaagde leerlingen via e-mail een uitnodiging voor de feestelijke diplomering, waarin tijd en plaats vermeld zullen worden, dus houd de mail goed in de gaten!

ROOSTER:

 
 

VERTREK MEVROUW SCHUURMAN  
     
  Met ingang van 1 juli gaat mevrouw Schuurman De Meerwaarde verlaten en gaat zij haar talenten inzetten bij Zorg en Welzijn van MBO Amersfoort.

Vanaf 1 december 2011 is mw. Schuurman werkzaam bij De Meerwaarde. Als docent is zij gestart bij het team Zorg en Welzijn van het VMBO en vanaf 1 augustus 2016 als docent bij het team van de MBO locatie.

Met veel enthousiasme, gedrevenheid en positieve energie heeft zij op professionele wijze meegewerkt aan de MBO-locatie in Barneveld. We hebben mevrouw Schuurman leren kennen als een creatieve, enthousiaste en betrokken collega, die altijd weer op zoek is naar uitdagingen. En met een groot hart voor de student voor wie zij met liefde en passie haar werk heeft gedaan.

Namens De Meerwaarde danken wij mevrouw Schuurman hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid bij De Meerwaarde.

We wensen haar alle goeds toe bij haar nieuwe baan en Gods Liefdevolle zegen op haar verdere levensweg

 
 

VAKANTIEBIEB 2020: EEN ZOMER VOL VERHALEN  
     
  22 juni 2020 - Van 1 juli t/m 31 augustus 2020 is de VakantieBieb weer open. In deze app kunnen Nederlanders deze zomer behalve van e-books nu ook genieten van luisterboeken. Met de VakantieBieb beleeft iedereen een zomer vol verhalen: jong en oud, lid of geen lid van de Bibliotheek.

E-books en luisterboeken
Veel Nederlanders weten nog niet waar ze deze zomervakantie doorbrengen.

Maar waar ze zich ook bevinden: met de VakantieBieb kunnen ze heerlijk op leesavontuur. Er zijn tientallen e-books en luisterboeken te vinden, voor elk wat wils: van spanning tot chicklit, van literatuur tot informatief.

Voor de jongste lezers is er bijvoorbeeld SuperDolfje van Paul van Loon en zijn er verhalen van Guusje Nederhorst en Jacques Vriens. Jongeren kunnen genieten van boeken als Instagirl van Annette Mierswa en Klem van Mel Wallis de Vries.
En voor volwassenen is er ook veel moois: denk aan Otmars zonen van Peter Buwalda of De kleine bakkerij aan het strand van Jenny Colgan. Omdat er zowel e-books als luisterboeken in de VakantieBieb zitten, kan men kiezen voor lezen of luisteren – net wat op dat moment het beste uitkomt.

Winactie voor jeugdige lezers
Zoals ieder jaar is er een winactie voor lezers tot en met 18 jaar. Zij maken kans op een Beats Solo Pro-koptelefoon. Hiervoor vragen we ze om door te geven wat hun favoriete boek in de VakantieBieb is.

Meer informatie
De VakantieBieb-app met e-books en luisterboeken is gratis beschikbaar in de App Store en in Google Play. De boeken zijn voor iedereen te lezen van 1 juli t/m 31 augustus 2020.

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE EXAMENCOMMISSIE

HERKANSING LEERJAAR 3  
     
  De laatste herkansingen van leerjaar 3 komen er aan. Op maandag 6 tot en met woensdag 8 juli worden deze herkansingen afgenomen.
In totaal mogen de leerlingen van leerjaar 3 dit schooljaar 6 toetsen herkansen. Het aantal toetsen dat een leerling nu als herkansing mag opgeven hangt dus af van het aantal eerder dit schooljaar opgegeven herkansingen.

Aan het herkansen is een voorwaarde verbonden:
Het moet een schriftelijke herkansbare PTA toets zijn (bij twijfel overleggen met de docent).

De leerlingen die zich hiervoor willen opgeven kunnen dit vandaag en morgen doen door het digitale formulier (leerlingenportaal) in te vullen. Leerlingen die meerdere toetsen willen herkansen moeten ook meerdere keren het digitale formulier invullen.
Leerlingen die zich opgeven krijgen hier een bevestigingsmail van.
Informatie over precieze dag en tijdstip van de herkansingen krijgen de leerlingen uit de teams.

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE GMR

VERKIEZING OUDERGELEDING GMR  
     
  Enkele weken geleden heeft u bericht gehad dat de GMR op zoek was naar ouders/verzorgers die zich beschikbaar wilden stellen voor de GMR. In de afgelopen weken hebben enkele ouders gereageerd. Zij stellen zich hieronder aan u voor.

Omdat het om twee vacatures gaat en er meerdere aanmeldingen zijn, wordt er een verkiezing gehouden. Op dinsdag 23 juni ontvangt u een mail met daarin de mogelijkheid om op twee kandidaten een stem uit te brengen. We willen u vragen om dit te doen en zo uw betrokkenheid te tonen. De GMR is immers een belangrijke geleding binnen De Meerwaarde. U kunt uw stem uitbrengen tot en met vrijdag 3 juli.

Maandag 6 juli zal dan via het MEERweten gecommuniceerd worden welke twee ouders verkozen zijn.

Frank van Ee
Mijn naam is Frank van Ee, 49 jaar, geboren en getogen in Barneveld en geworteld in Vallei en Veluwe. Samen met mijn vrouw Annemieke en onze 3 kinderen wonen wij op Norschoten vlakbij De Meerwaarde. Onze oudste verwacht daar met ingang van het nieuwe schooljaar als leerling te starten.

Op dit moment ben ik als directeur werkzaam bij Alfa Accountants en Adviseurs en daarnaast als parttime docent aan de Hogeschool Avans+. In mijn vrije tijd ben ik daarnaast actief als bestuurslid (secretaris) van Stichting Scouting Lunteren en volg een leergang voor toezichthouders aan Nyenrode. Mijn professionele aandacht richt ik graag op: 'kwaliteit', 'duurzaamheid' en 'diversiteit'. Van harte nodig ik u dan ook uit om mijn kandidatuur te ondersteunen.


Henri Baar
Mijn naam is Henri Baar. Ik ben 56 en woon samen met mijn gezin in het buitengebied van Putten, tegen Voorthuizen aan. In het dagelijks leven houd ik me bezig met management vraagstukken m.b.t. de implementatie van ICT en het opstarten van innovatieve trajecten. Hobbymatig ben ik bezig met kleinschalige handel in gebruikte kasten. Ik ben vaak rondom ons huis bezig met diverse onderhoudswerkzaamheden. Familie, vrienden, kinderen, dieren en Christelijke normen staan bij ons centraal in het gezin.
Onze jongste dochter is afgelopen jaar begonnen op De Meerwaarde. Dit was voor ons een nieuwe school en best spannend. We zijn zeer tevreden over de school. We zijn vooral heel blij met de positieve sfeer die we op de school zijn tegengekomen. De normen en waarden die voor ons belangrijk zijn zien we terug in de omgangsnormen die de school nastreeft.

Waar ik sta?

  • Ik zie de GMR als HET democratisch instrument om invloed uit te oefenen op en het controleren van het beleid van de school.

  • Ik wil me graag inzetten om de positieve zaken van de school te borgen en waar nodig om te zetten naar beleid.

  • Voor mij staat het welbevinden van de leerlingen en docenten centraal. Leerlingen moeten in een positieve ambiance in staat zijn het maximale uit zichzelf te halen waar het gaat om ontplooiing en ontwikkeling.

  • Ik vind "samen" heel belangrijk in de ruimste zin van het woord. Samen en liefde maakt geen verschil in afkomst, huidskleur of sekse.

  • Ik vind de Identiteit, Protestants-Christelijke, zichtbaar mag en moet zijn in de Christelijke omgangsvormen in en om de school.

  • Ik heb behoorlijk wat jaren door gebracht in diverse GMR's van basisscholen en zou moeten weten hoe de structuur werkt, maar ben wel heel benieuwd hoe dat op het voortgezet onderwijs functioneert.
    Nu weet u een beetje wie ik ben. Mogelijk komen we elkaar tegen.


Mirjam van Ginkel-Gerritsen
Mijn naam is Mirjam van Ginkel, getrouwd met Erik en moeder van 4 dochters. Onze 3e dochter, Sara, zit momenteel in 1k2. Naast ons gezin werk ik als projectcoördinator bij Zorgorganisatie Norschoten en ben ik actief lid van onze Kerkelijke gemeente NGK De Ontmoeting. Ook aan sporten, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden besteed ik graag mijn tijd.

Mijn motivatie om zitting te willen nemen in de GMR, is dat ik graag betrokken wil zijn bij het onderwijs van onze kinderen. Onderwijs inspireert en boeit mij sinds zij naar school gingen. Op de basisschool van onze kinderen was ik lid van de MR en GMR. Samen én met elkaar (kinderen – school – ouder(s)/verzorger(s)) in gesprek zijn, is wat De Meerwaarde voor ogen heeft en waar ik graag een bijdrage aan lever.


Rudi van Broekhuizen
Mijn naam is Rudi van Broekhuizen, wonende in Barneveld, en ik neem graag plaats binnen de GMR van De Meerwaarde omdat ik denk dat ik hier van waarde kan zijn voor deze onderwijsinstelling. Het lijkt me geweldig om deze school bij te staan om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden goed geregeld zijn en onze kinderen een geweldige tijd mee maken waar ze aan hun toekomst kunnen werken. Ik ben serieus van mening dat de kinderen op De Meerwaarde zeer waardevol zijn voor ons aller toekomst.
Zelf heb ik de Werktuigbouwkunde gestudeerd, eerst aan de MTS te Ede en daarna aan de Hogeschool Utrecht en ben nu werkzaam bij een internationaal bedrijf in de hijs en heftechniek.
Ervaring binnen de Medezeggenschap heb ik opgedaan via de MR op de school van mijn zoon, en via de OR van mijn huidige werkgever. Dus ik weet zo ongeveer wat me te wachten staat.

 
 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl