MEERweten week 14 - 1 april 2020

01-04-2020

WEEK 14 1 april 2020

TOERUSTING

mijn toevlucht  
 
  Stel je voor: de zon schijnt. Jij zit op je fiets naar een vriend of vriendin. De lucht is blauw, de vogels zingen en de zon schijnt. Een beetje het weer zoals we de afgelopen dagen hebben gehad.. Alles is goed! Dan begint het ineens te regenen… In het begin miezert het alleen, maar uiteindelijk begint het te gieten. En je hebt natuurlijk geen paraplu bij je, want er was geen regen voorspeld. Wat zou je dan als eerste doen? Ik weet zeker dat je zo snel mogelijk onderdak zoekt om te voorkomen dat je helemaal doorweekt wordt! Schuilen dus….

Dit lijkt ook wel eens op ons leven. Alles gaat goed, en ineens begint het te regenen en te stormen. Je verliest je vertrouwen in iemand, je raakt teleurgesteld, of er gaan mensen dood aan een virus. Als we zulke stormen tegenkomen, moeten we op een ‘droge’ plek schuilen.
Maar welke plek dan? Waar moet je dan schuilen?

Hieronder staat weer een nummer om je te bemoedigen en je te helpen om bij God te schuilen.
Dit nummer heet ‘mijn toevlucht’ (schuilplaats)… Het wordt gezongen door Sela en de zangeres van Sela was al langere tijd ernstig ziek en ze is inmiddels overleden. Toch bleef ze zingen over haar vertrouwen in God.
Waarom…? Hoe kan dat…?

Dat kan alleen als je weet dat je onderweg bent naar een nieuwe wereld. Een wereld waar geen ziekte is, geen pijn. Een wereld zonder kanker, oorlog en virussen. Naar die wereld was de zangeres van dit lied ook op weg.
Ze wist wat haar bestemming was. En daarom bleef ze zingen omdat ze vertrouwde op de nieuwe wereld die God haar had beloofd. Die nieuwe wereld is er ook voor jou en voor je ouders, je opa en oma, je broertjes en zusjes en voor iedereen van wie je houdt.

Laat het refrein van dit lied landen in je hart en zing het elke morgen als je opstaat mee: ‘mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, ik vertrouw op u!’

https://www.youtube.com/watch?v=TNgxbBCzaVo

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

SCHOLEN BLIJVEN DICHT TOT NA DE MEIVAKANTIE  
 
  Het kabinet heeft op 31 maart de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen tot en met 28 april verlengd voor de hele samenleving en dus ook voor het onderwijs.

Voor het onderwijs betekent dit dat de scholen voor de lessen in ieder geval dicht blijven tot na de meivakantie. Op 21 april komt het kabinet met een nieuwe besluit en ontstaat er meer duidelijkheid ten aanzien van de periode na de meivakantie.

 
 

ONDERWIJS OP AFSTAND VMBO  
 
  Gisterenavond hebben we van het kabinet gehoord dat de coronamaatregelen langer blijven gelden. We vinden het een begrijpelijke maatregel en we hopen dat we op deze manier zo snel mogelijk van het virus af zijn. We denken dat we als school samen met u in staat zijn om ook voor de komende periode ons onderwijs op afstand goed vorm te geven.

Tegelijk beseffen we dat we maar gedeeltelijk in staat zijn om te helpen bij alle begeleiding die er nodig is voor onze leerlingen.

Waar nodig en mogelijk spelen we z.s.m. in op problematiek die ontstaat. Samen met u hopen we deze moeilijke periode zo goed mogelijk onze leerlingen te begeleiden. Ook al kunnen we niet alles, we staan voor u klaar. In ieder geval met een luisterend oor en waar mogelijk met meer.

MS-Teams (Microsoft Teams)

Voor ons betekent deze verlenging van de periode onderwijs op afstand dat we de mogelijkheden van contact gaan uitbreiden met o.a. het gebruik van MS-teams. Dit doen we eerste instantie vooral voor het contact. MS-teams geeft onze mentoren en docenten de gelegenheid om online met hele klassen of groepen bijeen te komen. We zien dat er veel behoefte is aan contact ook al is dat dan via beeld. Op een later moment zullen we MS-teams ook meer in gaan zetten voor lessen.

We hopen zo snel mogelijk te kunnen starten met MS-teams. Nadere berichtgeving zal ook weer via Meerweten zijn.
MS-teams zal ook via itslearning bereikbaar zijn.

Itslearning

Voor onderwijs op afstand hebben we de ELO Itlearning in eerste instantie ingericht met opdrachten, instructies en huiswerk. Alle VMBO leerlingen konden zo thuis aan het werk met schoolopdrachten voor de verschillende vakken.

De eerste dagen was de ELO soms wat traag of minder goed bereikbaar door de landelijke drukte, maar dit is voor een groot gedeelte opgelost.

Alle communicatie met leerlingen proberen we zoveel mogelijk via itslearning te laten lopen, zodat leerlingen zich maar één manier hoeven eigen te maken. Via de ELO itslearning zullen we dus ook zorgen dat leerlingen geholpen worden om de weg te vinden in MS-teams. Waar nodig zal er vanuit teams of mentoren passende hulp geboden worden.

 
 

EXAMENS LEERJAAR 4  
 
  In ons MEERweten van donderdag 26 maart jl. was te lezen welke maatregelen door minister Slob bekend zijn gemaakt en consequenties hebben voor ons onderwijs en examinering.

De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
  • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
  • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.

De minister heeft ons opgeroepen om de schoolexamens zoveel mogelijk op afstand te doen en geeft aan, waar nodig, het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen. Indien er sprake is van een aanpassing in het PTA van uw zoon/dochter wordt u hierover volgende week geïnformeerd.

Volgende week ontvangen de ouders/verzorgers een overzicht van de toetsen die door hun zoon/dochter nog gemaakt moeten worden om het PTA af te ronden. Hierbij maken we onderscheid tussen:

  • toetsen die individuele leerlingen gemist hebben in de afgelopen periode, bijvoorbeeld omdat zij ziek waren;
  • de laatste toetsen van het PTA.
 
 

OPVANG LEERLINGEN MET OUDERS IN CRUCIALE BEROEPEN  
 
  De meeste leerlingen volgen onderwijs op afstand. Voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen blijft de school in opvang voorzien.

Mocht u gebruik willen maken van deze opvang, dan mag u dat aangeven via een mail naar l.foekens@demeerwaarde.nl

 
     

EXCURSIEWEEK – LEERJAAR 3  
 
  Ook dit jaar keken docenten en leerlingen weer uit naar de excursieweek van leerjaar 3, die plaats zou vinden van 25 tot en met 30 mei. Helaas hebben we in deze bijzondere tijd moeten besluiten dat de excursieweek dit jaar niet doorgaat.

We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is voor onze derdeklassers en de docenten die mee zouden gaan. Streven is om de terugbetaling voor de meivakantie plaats te laten vinden.

 
 

GALA – LEERJAAR 4  
 
  Vorige week meldden we dat het Gala voor onze vierdeklassers op 2 juni a.s. niet doorgaat.

Inmiddels is er een speciale commissie in het leven geroepen om na te denken over de wijze waarop de vierdeklassers straks toch op een mooie, feestelijke wijze afscheid kunnen nemen van De Meerwaarde.

Zodra hierover meer bekend is wordt dit gemeld via MEERweten.

 
 

MEERWETEN  
 
  Vandaag ontvangt u dit MEERweten, in plaats van donderdag. Morgen ontvangt u dus geen MEERweten en het volgende MEERweten verschijnt op maandag 6 april 2020.  
 
 

 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl