Op weg naar toekomstbestendig VMBO

De beroepsgerichte examenprogramma’s in het VMBO zijn vernieuwd en sluiten beter aan op het MBO en op de beroepspraktijk.
Sinds schooljaar 2016 hebben alle leerlingen in de bovenbouw van De Meerwaarde te maken met nieuwe examenprogramma's voor de beroepsgerichte vakken en in 2018 krijgen alle leerlingen een examen beroepsgericht nieuwe stijl voorgelegd.

De Meerwaarde biedt de volgende zes profielen aan:

  1. Economie en Ondernemen (E&O)
  2. Groen
  3. Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  4. Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
  5. Mobiliteit en Transport (M&T)
  6. Zorg en Welzijn (Z&W)

Je kunt hierboven meer lezen over iedere afdeling.

   

Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg

Naast de voor alle leerlingen verplichte vakken (Nederlands, Engels, LO, KV1, Maatschappijleer 1, Godsdienst en rekenen) kent elk profiel op
De Meerwaarde de volgende profielgebonden examenvakken:

Economie en Ondernemeneconomie en Duits óf wiskunde (keuze van leerjaar 3 naar 4)
Zorg en Welzijnbiologie en een keuze uit wiskunde óf maatschappijkunde
Techniek (BWI, PIE, M&T)wiskunde en nask 1
Groenwiskunde en biologie

Gemengde/Theoretische leerweg

Naast de voor alle leerlingen verplichte vakken (Nederlands, Engels, LO, KV1, Maatschappijleer 1, Godsdienst en rekenen) kent elk profiel de volgende profielgebonden examenvakken:

Economie en Ondernemeneconomie en Duits en wiskunde
Zorg en Welzijnbiologie, wiskunde en een keuze uit aardrijkskunde óf geschiedenis
Techniek (BWI, PIE, M&T)wiskunde, nask 1 en nask 2
Groenbiologie, wiskunde en nask 1

Doorstroom naar het MBO

De doorstroom naar het MBO is in principe als volgt: Met een diploma basisberoepsgerichte leerweg ga je naar niveau 2 op het MBO. Vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg ga je naar niveau 3. Een diploma GL/TL geeft recht op doorstroom naar niveau 3 en 4 van het MBO. Doorstroom naar de Havo is mogelijk voor leerlingen met uitstekende examenresultaten, plus een positief advies.
In sommige gevallen is het niveau waarop je instroomt op het MBO afhankelijk van de gekozen vervolgopleiding.

Binnen elk profiel gaan leerlingen meerdere weken op stage.