Verwijsindex

De Meerwaarde is aangesloten bij de Verwijsindex Regio de Vallei. Dit is een landelijk digitaal systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven, wanneer zij zich zorgen maken over een jongere (tot 23 jaar). Het doel van een melding is om samen te werken met andere professionals die ook bekend zijn met de betreffende jongere. Het is voor begeleiders niet altijd duidelijk welke hulpverleners er nog meer bij een jongere betrokken zijn. Een signaal op de verwijsindex maakt zichtbaar welke professionals er betrokken zijn en geeft mogelijkheden om hulpverlening goed af te stemmen. Informatie over de verwijsindex is te vinden op de website van de Rijksoverheid.