Leerwegen

Een leerweg is de route die een leerling volgt vanaf de onderbouw in het VMBO naar het onderwijs dat daarop aansluit.

De keuze voor een leerweg heeft vooral te maken met de manier van leren. We kiezen in overleg met de basisschool en de ouders de leerweg die het beste bij de leerling past.

Er zijn vier leerwegen op De Meerwaarde:

  1. Gemengd-Theoretische leerweg
  2. Kaderberoepsgerichte leerweg
  3. Basisberoepsgerichte leerweg
  4. Praktijkonderwijs


Gemengd-Theoretische leerweg

Deze leerweg bestaat uit de gemengde en theoretische leerweg. In leerjaar 1 en 2 wordt geen verschil gemaakt tussen de theoretische en gemengde leerweg. Alle leerlingen hebben hetzelfde vakkenpakket. In leerjaar 3 en 4 wordt gekozen voor TL of GL en wordt een sector gekozen.
Op De Meerwaarde gebruiken we de afkorting GT. De G staat dan voor gemengde leerweg en de T staat voor de theoretische leerweg. Op De Meerwaarde hebben de leerlingen in de GT leerroute een extra algemeen examenvak (T) en/of een extra beroepsgericht examenvak (G). De keuze hiervan hangt af van de sector die gekozen wordt: Techniek, Zorg & Welzijn, Economie of Groen. Een leerling kan uitzoeken wat bij hem of haar past en blijft daardoor gemotiveerd voor het onderwijs. Leerlingen kunnen doorstromen naar het hoogste niveau van het Middelbaar Beroepsonderwijs of 4-HAVO.
Leerlingen hebben ook de mogelijkheid te kiezen voor de GTX leerweg, waarbij leerlingen met HAVO niveau een motiverende route volgen naar het HBO.

Kaderberoepsgerichte Leerweg

In deze leerweg hebben leerlingen meer lesuren in de beroepsgerichte vakken. De algemene vakken benaderen het niveau van de GT. Deze leerweg bereidt leerlingen voor op de hoogste niveaus van het Middelbaar Beroepsonderwijs (niveau 3 en 4).

Basisberoepsgerichte Leerweg

De zwaarte van vooral de theorievakken is in deze leerweg minder dan in de kaderberoepsgerichte leerweg. Hier hebben de leerlingen nog meer lesuren in beroepsgerichte vakken. Deze leerweg bereidt leerlingen voor op niveau 2 van het Middelbaar Beroepsonderwijs.

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is er voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die goed begeleid moeten worden op hun weg naar een zelfstandige plek in de maatschappij. Als blijkt dat andere leerwegen te moeilijk zijn, is het praktijkonderwijs de aangewezen leerroute.
Het gaat om leren door te doen: gericht op wonen, werk en vrije tijd. De leerlingen leren zo hun mogelijkheden kennen en te gebruiken.
In het eerste leerjaar staan de theoretische vakken nog centraal en draait het in het laatste leerjaar vooral om de praktijk. Dat betekent maatwerk voor elke leerling, in overleg met de leerling en de ouders. Het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) speelt daarbij een belangrijke rol. Een plan waarin de leerling vanaf leerjaar 1 zijn of haar individuele mogelijkheden goed leert te ontdekken en weet te benutten. Ook hier geldt het motto van De Meerwaarde: Geloof in elk Talent!
Tijdens stages kunnen leerlingen verschillende certificaten behalen, zowel binnen als buiten de school. Vanaf het vierde leerjaar wordt er gewerkt met branchegerichte opleidingen. Te denken valt aan werk in de kinderverzorging of als magazijnbediende. De leerlingen doen ook examen en kunnen dan een branchegericht certificaat behalen.
Het grootste deel van de leerlingen vindt na leerjaar 5 een baan, soms ook in combinatie met een vakgerichte deeltijdopleiding. Een groot deel van de leerlingen verlaat de school na leerjaar 4. Het vervolgonderwijs kan dan bestaan uit een opleiding Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of een Beroepsopleidende leerweg (BOL) niveau 1 of 2 bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC).

Lees hier meer over het Praktijkonderwijs (PrO)>

Leerlingen met een HAVO-Citoscore

Voor leerlingen met Havo-niveau starten we in leerjaar 1 een speciale klas. Dit is een motiverende route naar het HBO, omdat deze leerlingen kiezen voor een praktische manier van leren. Lees meer hierover...

Sport & Bewegen

Leerlingen uit leerjaar 4 GTplus kunnen Sport & Bewegen als examenvak kiezen. De kandidaten werken op deze wijze aan bewegingsvaardigheden, leren coachen, organiseren en geven leiding aan groepen. Deze LO2-uren komen bovenop de normale gymlessen.
Lees meer over sport op De Meerwaarde...