AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Als school hebben wij te maken met gegevens van leerlingen die onder deze wet vallen. Daarom oriënteren wij ons op dit moment op hoe wij ons beleid voor gegevensverwerking kunnen herzien binnen de kaders van de AVG.

Examenuitslag

Op woensdag 13 juni a.s. zijn de uitslagen van de examens bekend en worden de examenkandidaten geïnformeerd over de uitslag.

Zoals voor ons gebruikelijk, willen we 's middags na 18.00 uur de namen van de geslaagde leerlingen publiceren op onze website. We zijn trots op hun resultaten en feliciteren de geslaagde leerlingen ook graag door middel van een naamsvermelding in de Barneveldse Krant en op de website van die krant.

In verband met de AVG vragen wij toestemming voor de publicatie van de examenuitslag van onze leerlingen. Ouder(s)/verzorger(s) van de examenkandidaten ontvangen een bericht van VOspiegel om hun toestemming kenbaar te maken. Indien de betreffende examenkandidaat woensdag 13 juni 16 jaar of ouder is, moet hij/zij daar zelf toestemming voor geven. 

Fotografie

Eén van de aspecten waar we als school mee te maken hebben is fotografie. We maken beeldmateriaal binnen de school en op het terrein van de school, wat we gebruiken voor promotie van De Meerwaarde en voor begeleiding in de lessen. Als leerlingen hierop herkenbaar in beeld zijn, valt dit beeldmateriaal onder persoonsgegevens volgens de AVG en hebben we toestemming nodig om het te gebruiken. Ook hiervoor zoeken we naar een passende en werkbare oplossing.